Denna info skickas ut till läkarna i primärvården i Norrbotten för att ge några glimtar av innehållet och höja intresset för egna utforskningar av länksamlingen.
För brukare inom Region Norrbotten kan Distriktsläkarnas länkportal tex nås via Insidans A-Ö. Portalens webbaddress fungerar även för
användare utanför intranätet. Äldre "Månadens länkar" finns åtkomliga via stjärnan i portalens högerkolumn.
Ansvarig för innehållet är distriktsläkare Mikael Bellander.