Rör microtainer MAP K2 EDTA kapilllärprovrör 250-500ul. Artikelnummer: 21850