Substans

Produktnamn

Styrka/f�rpackning, beredningsform

Kommentar

Bild

salbutamol

Buventol Easyhaler

100 �g/dos, 200 doser
200 �g/dos, 60 alt 200 doser
Pulverinhalator

Skaka inhalatorn innan frammatning av dos. �Skaka- klicka-inhalera� R�kneverk, r�d markering n�r 20 doser �terst�r. Skyddsfodral finns

Ventliastin Novolizer

100 �g/dos, 200 doser Pulverinhalator

Refillsystem. F�rskriv refill + startf�rpackning. Inhalatorn byts en g�ng/�r. R�kneverk.
�terkoppling - r�tt intagen dos:
ljud - smak- f�rgskiftning

 

Ventoline Diskus

200�g/dos, 60 alt 3x60doser Pulverinhalator

R�kneverk

Ladda � �ppna diskusen, f�r spaken till det h�rs ett klick. Inhalera

 

Ventoline Evohaler

100 �g/dos, 200 doser Sprayinhalator

Skaka inhalatorn 4-5 g�nger, s�tt inhalatorn i munnen, andas in samtidigt som knappen p� toppen trycks in.

 

Airomir

100 �g/dos, 200doser Sprayinhalator

Skaka inhalatorn, s�tt munstycket i munnen, andas in samtidigt som metallflaskan tryck ned.

 

Airomir autohaler

100 �g/dos, 200 doser Sprayinhalator

Tag av skyddslocket genom att dra i bakkanten och skaka beh�llaren l�tt. H�ll inhalatorn uppr�tt. Dra i laddaren s� att den st�r r�tt upp. Blockera inte luftventilen i botten. Andas in genom munstycket. L�kemedlet f�ljer med inandningsluften. Forts�tt inandningen efter ett klick h�rs (dosen l�ses ut).

 

Airsalb

100 �g/dos, 200 doser Sprayinhalator

Skaka inhalatorn, s�tt munstycket i munnen och tryck ner ovandelen n�r du b�rjat andas in.

 

terbutalin

Bricanyl turbuhaler

0,25 mg/dos, 200 doser
0,5 mg/dos, 200 doser Pulverinhalator

H�lls uppr�tt vid frammatning av dos. Nr ca 20 doser �terst�r visas en r�d markering i f�nstret

 

Substans

Produktnamn

Styrka/f�rpackning

Kommentar

Bild

 

formoterol

Oxis turbuhaler

4,5 �g/dos, 60 alt 3x60doser��
9 �g/dos, 60 alt 3x60doser Pulverinhalator

H�lls uppr�tt vid frammatning av dos. Nr ca 20 doser �terst�r visas en r�d markering i f�nstret

 

Formatris Novolizer

6 �g/dos, 60 alt 3x60doser���
12 �g/dos, 60 alt 3x60doser Pulverinhalator

Refillsystem. F�rskriv refill + startf�rpackning. Inhalatorn byts en g�ng/�r. R�kneverk.
�terkoppling - r�tt intagen dos:
ljud - smak - f�rgskiftning

 

salmeterol

Serevent diskus

50 �g/dos, 60 alt 3x60doser Pulverinhalator

R�kneverk
Ladda � �ppna diskusen, f�r spaken till det h�rs ett klick. Inhalera

 

Serevent evohaler

25 �g/dos, 120 doser Sprayinhalator

Skaka inhalatorn 4-5 g�nger, s�tt inhalatorn i munnen, andas in samtidigt som knappen p� toppen trycks in.

 

indakaterol

Onbrez Breezhaler

150�g/dos, 30 alt 3x30doser 300�g/dos,30 alt 3x30 doser Pulverinhalator

Placera en kapsel i inhalatorn, tryck in de bl� handtagen f�r att krossa kapseln en g�ng. Inhalera. Ett susande ljud h�rs vid inhalation (kapseln snurrar). Kapslarna f�rvaras i blistern och tas endast ut omedelbart f�re anv�ndning. Kasta tom kapsel i hush�llssoporna. Inhalatorn �r liten vilket kan ha b�de f�r och nackdelar

 

olodaterol

Striverdi Respimat

25 �g/30 doser

Inhalationsv�tska

F�rberedelser � s�tt in l�kemedelsbeh�llaren enligt instruktion och frig�r en puff tills en dimma blir synlig.
Frig�r en puff innan inhalation om inhalatorn ej anv�nts p� en vecka. H�ll inhalatorn uppr�tt, vrid nederdelen ett halvt varv tills det klickar. �ppna locket. Inhalera samtidigt som knappen h�lls in. Upprepa f�r fullst�ndig inhalation.
En dos=2 puffar

 

Substans

Produktnamn

Styrka/f�rpackning

Kommentar

Bild

 

budesonid

GionaEasyhaler

100 �g/dos, 200 doser
200 �g/dos, 200 doser
400�g/dos,100alt2x100dos
Pulverinhalator

Skaka inhalatorn innan fram-matning av dos. �Skaka- klicka-inhalera�

R�kneverk, r�d markering n�r 20 doser �terst�r. Skyddsfodral finns

 

PulmicortTurbuhaler

100 �g/dos, 200 doser
200 �g/dos, 200 doser��
400 �g/dos, 200 doser Pulverinhalator

H�lls uppr�tt vid frammatning av dos. Nr ca 20 doser �terst�r visas en r�d markering i f�nstret

 

 

Novopulmon Novolizer

200 �g/dos, 200 doser 400�g/dos,100 alt 2x100dosPulverinhalator

Refillsystem. F�rskriv refill + startf�rpackning. Inhalatorn byts en g�ng/�r. R�kneverk.
�terkoppling- r�tt intagen dos:
ljud � smak-f�rgskiftning

flutikason

Flutide Diskus

50 �g/dos, 60 doser
100 �g/dos, 60 doser
250 �g/dos, 60 doser
500 �g/dos, 60 doser Pulverinhalator

R�kneverk

Ladda � �ppna diskusen, f�r spaken till det h�rs ett klick. Inhalera

Flutide Evohaler

50 �g/dos, 120 doser
125 �g/dos, 120 doser Sprayinhalator

Skaka inhalatorn 4-5 g�nger, s�tt inhalatorn i munnen, andas in samtidigt som knappen p� toppen trycks in.

 

Fluticasone Cipla

125 �g/dos, 120 doser
250 �g/dos, 120 doser Sprayinhalator

Skaka inhalatorn 4 eller 5 g�nger. H�ll inhalatorn uppr�tt. Inhalera och tryck samtidigt ned beh�llaren.

 

beklometa-son

Beklomet Easyhaler

200 �g/dos, 200 doser
Pulverinhalator

Skaka inhalatorn innan frammatning av dos. �Skaka- klicka-inhalera� R�kneverk, r�d markering n�r 20 doser �terst�r. Skyddsfodral finns

 

AeroBec

100 �g/dos, 200 doser
Sprayinhalator

Beh�ver inte skakas. Andas in och tryck samtidigt ned beh�llaren.

 

AeroBec Autohaler

50 �g/dos, 200 doser
100 �g/dos, 200 doser
Sprayinhalator

Ta av skyddslocket genom att dra i bakkanten. Skaka beh�llaren l�tt. H�ll inhalatorn uppr�tt. Dra i laddaren s� att den st�r r�tt upp. Blockera inte luftventilen i botten. Andas in genom mun-stycket. L�kemedlet f�ljer med inandningsluften. Forts�tt in-andningen efter att ett klick h�rs (dosen l�ses ut).

mometason

Asmanex Twisthaler

200 �g/dos, 60 doser
400 �g/dos, 60 doser Pulverinhalator

N�r hylsan avl�gsnas minskar dos-r�knaren ett steg. H�ll inhalatorn uppr�tt. N�r det �r slut doser l�ser hylsan sig � inhalatorn g�r ej l�ngre att anv�nda

ciklesonid

Alvesco

80 �g/dos, 120 doser
160 �g/dos, 120 doser Sprayinhalator

Beh�ver inte skakas. Andas in och tryck samtidigt ned beh�llaren.

 

Substans

Produktnamn

Styrka/f�rpackning

Kommentar

Bild

 

budesonid + formoterol

Bufomix Easyhaler

80 �g/4,5�g/dos, 120 doser
160�g/4,5�g/dos, 120 alt 3x120doser
320 �g/9 �g, 60alt3x60doser
Pulverinhalator

Skaka inhalatorn innan frammatning av dos. �Skaka- klicka-inhalera� R�kneverk, r�d markering n�r 20 doser �terst�r. Skyddsfodral finns

 

Symbicort Turbuhaler

80�g/4,5�g/dos,120 alt 3x120doser
160�g/4,5�g/dos 120 alt 3x120doser
320�g/9�g/dos,120 alt 3x120doser���� Pulverinhalator

H�lls uppr�tt vid frammatning av dos. Nr ca 20 doser �terst�r visas en r�d markering i f�nstret

 

DuoResp Spiromax

160�g/4,5�g/dos, 120 alt 3x120doser
320�g/9�g/dos, 60 alt 3x60doser
Pulverinhalator

Laddas genom att skyddshylsan f�r munstycket viks upp tills det klickar. Slut l�pparna runt munstycket � se till att inte blockera luftventilen � andas in.

 

flutikason + formoterol

Seretide Diskus

100 �g/50 �g/dos, 60 alt 3x60doser
250�g/50�g, 60 alt 3x60doser
500�g/50�g/dos, 60 alt 3x60doser
Pulverinhalator

R�kneverk. Ladda � �ppna diskusen, f�r spaken till det h�rs ett klick. Inhalera

 

Seretide Evohaler

50 �g/25�g/dos,120doser 125�g/25�g/dos,120dos 250�g/25�g/dos,120dos Sprayinhalator

Skaka inhalatorn 4-5 g�nger, s�tt inhalatorn i munnen, andas in samtidigt som knappen p� toppen trycks in.

 

flutikason + salmeterol

AirfluSal Forspiro

250�g/50�g/dos, 60 alt 3x60doser
500�g/50�g/dos, 60 alt 3x60doser
Pulverinhalator

Ta bort folie-remsan innanf�r det genomskinliga f�nstret innan anv�ndning. R�kneverk. Ladda: �ppna toppdelen (vit, klick h�rs) och st�nga den� (klick h�rs). Inhalera Kvitto p� tagen dos � tom folieremsa p� sidan (rivs bort dagligen).

Relanio

250�g/50�g/dos, 60 alt 3x60doser
500�g/50�g/dos, 60 alt 3x60doser
Pulverinhalator

Laddas genom att en remsa med l�kemedlet placeras i den �vre delen och skyddsdelen dras bort. Remsor med l�kemedel finns i bottenbeh�llaren.

 

Salmeterol/ Fluticasone Cipla

25�g/125�g/dos,120doser 25�g/250�g/dos,120doser Sprayinhalator

Skaka inhalatorn 4 eller 5 g�nger. H�ll inhalatorn uppr�tt. Inhalera och tryck samtidigt ned beh�llaren.

flutikason + formoterol

Flutiform

50�g/5 �g/dos,120 doser 125�g/5�g/dos,120 doser 250�g/10�g/dos,120doser Sprayinhalator

R�kneverk.Skaka inhalatorn innan dos frig�rs. Inhalera och tryck samtidigt ned beh�llaren. Om ej anv�nd p� 3 dagar � ladda med 4 puffar f�rst.

 

flutikason-furoat + vilanterol

Relvar Ellipta

92�g/22�g/dos, 30 alt 3x30doser
184�g/22�g, 30 alt 3x30doser
Pulverinhalator

Levereras I folietr�g med torkmedel. Skaka INTE inhalatorn. Dra skyddslocket ned�t tills ett klick h�rs � inhalera. Luftventilen f�r ej h�llas f�r. Varje g�ng skydds-locket �ppnas f�rbereds en dos � �ppna inte f�rr�n dosen ska inhaleras (annars g�r dosen f�rlorad). R�kneverk

 

beklometa-son + formoterol

Innovair

100�g/6�g/dos,120doser Sprayinhalator

Beh�ver inte skakas. Andas in och tryck samtidigt ned beh�llaren.

 

Substans

Produktnamn

Styrka/f�rpackning

Kommentar

Bild

ipratropium

Atrovent

20 �g/dos, 200 doser Sprayinhalator

Andas in och tryck samtidigt ned beh�llaren.

 

Substans

Produktnamn

Styrka/f�rpackning

Kommentar

Bild

 

aklidinium

Eklira Genuair

322�g/dos,60 alt 3x60doser Pulverinhalator

Ladda: tryck ned den gr�na knappen. Har r�kneverk.
�terkoppling- r�tt intagen dos:
ljud � smak-f�rgskiftning
N�r inhalatorn �r tom l�ser sig den gr�na knappen s� det inte g�r att mata fram n�gon fler dos.

 

glykopyrron

Seebri Breezhaler

44 �g/dos,30 alt 3x30 doser Pulverinhalator

Placera en kapsel i inhalatorn, tryck in de b�da handtagen f�r att krossa kapseln en g�ng. Inhalera. Ett susande ljud h�rs vid inhalation (kapseln snurrar). Kasta tom kapsel i hush�llssoporna. Kapslarna f�rvaras i blistern och tas endast ut omedelbart f�re anv�ndning. Inhalatorn �r liten vilket kan ha b�de f�r och nackdelar

 

ume-klidinium

Incruse (Ellipta)

55 �g/dos, 30/3x30 doser
Pulverinhalator

Levereras I folietr�g med torkmedel. Skaka INTE inhalatorn. Dra skyddslocket ned�t tills ett klick h�rs � inhalera. Luftventilen f�r ej h�llas f�r. Varje g�ng skydds-locket �ppnas f�rbereds en dos � �ppna inte f�rr�n dosen ska inhaleras (annars g�r dosen f�rlorad). R�kneverk

 

tiotropium-bromid

Spiriva Handihaler

18�g/dos,10 alt 30 alt 90 doser
Pulverinhalator

Ladda: placera en kapsel i inhalatorn, tryck in handtaget f�r att krossa kapseln en g�ng. Inhalera. Ta ut den tomma kapseln.

 

Spiriva Respimat

2,5�g/dos,30 doser Inhalationsv�tska

F�rberedelser � s�tt in l�kemedelsbeh�llaren enligt instruktion och frig�r en puff tills en dimma blir synlig. Frig�r en puff innan inhalation om inhalatorn ej anv�nts p� en vecka. H�ll inhalatorn uppr�tt, vrid nederdelen ett halvt varv tills det klickar. �ppna locket. Inhalera samtidigt som knappen h�lls in. Upprepa f�r fullst�ndig inhalation.
En dos=2 puffar

 

Substans

Produktnamn

Styrka/f�rpackning

Kommentar

Bild

indakaterol +glyko-pyrron

Ultibro Breezhaler

85�g/43�g/dos,3x30doser Pulverinhalator

Placera en kapsel i inhalatorn, tryck in de b�da handtagen f�r att krossa kapseln en g�ng. Inhalera. Ett susande ljud h�rs vid inhalation (kapseln snurrar). Kasta tom kapsel i hush�llssoporna. Kapslarna f�rvaras i blistern och tas endast ut omedelbart f�re anv�ndning. Inhalatorn �r liten vilket kan ha b�de f�r och nackdelar

umekli-dinium + vilanterol

Anoro Ellipta

55�g/22�g/dos,3x30doser Pulverinhalator

Levereras I folietr�g med torkmedel. Skaka INTE inhalatorn. Dra skyddslocket ned�t tills ett klick h�rs � inhalera. Luftventilen f�r ej h�llas f�r. Varje g�ng skydds-locket �ppnas f�rbereds en dos � �ppna inte f�rr�n dosen ska inhaleras (annars g�r dosen f�rlorad). R�kneverk

 

aklidinium + formoterol

Duaklir Genuair

340�g/12�g/dos, 60 alt 3x60doser�������� Pulverinhalator

Ladda: tryck ned knappen. Har r�kneverk: �terkoppling- r�tt intagen dos: ljud � smak-f�rgskiftning.
N�r inhalatorn �r tom l�ser sig knappen s� det inte g�r att mata fram n�gon fler dos.

 

 

olodaterol + tiotropium

Spiolto respimat

2,5�g/2,5�g/dos, 30doser Inhalationsv�tska

F�rberedelser � s�tt in l�kemedelsbeh�llaren enligt instruktion och frig�r en puff tills en dimma blir synlig. Frig�r en puff innan inhalation om inhalatorn ej anv�nts p� en vecka. H�ll inhalatorn uppr�tt, vrid nederdelen ett halvt varv tills det klickar. �ppna locket. Inhalera samtidigt som knappen h�lls in. Upprepa f�r fullst�ndig inhalation.
En dos=2 puffar