Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Handläggningsöverenskommelse diabetes mellitus
Norrbottens läns landsting
Version
Kortversion
Ersätter
2008-01-01
Giltig from
2014-12-15, t v
Upprättat av
Länsgrupp Diabetesvård
Godkänt av
Ögonsjukvården, Martin Breimer

Ögon och diabetesvård

Remisser till ögonsjukvården utfärdas av läkare, diabetessköterska eller distriktssköterska. 

Remissindikatorer

 • Nydebuterad diabetes mellitus oavsett typ
 • Nytillkomna symptom, t ex synförsämring
 • Intensifierad behandling där snabb förbättring av glukosmetabolismen förväntas 

Graviditetsdiabetes behöver ej ögonbottenundersökas.

Remissinnehåll

 • Typ av diabetes
 • Duration
 • Aktuellt HbA1c
 • Aktuellt blodtryck
 • Behandling 
 • Kända diabeteskomplikationer
 • Övriga riskfaktorer

Om GE41(diabetesöversikt i VAS) är ifylld behöver ovanstående ej anges i remissen.

Patient remitterad till ögonsjukvården blir fortsättningsvis kallad via ögonsjukvården. Till varje besök får patienten med kallelsen en autoanamnes som ska medtas ifylld till undersökningen.

Screeningfoto av ögonbotten hos diabetiker skall fortgå så länge bilder av god kvalitet kan erhållas och behandling är meningsfull. Äldre patienter (motsvarande biologisk ålder av ca 80 år) ska i varje enskilt fall bedömas om det är sannolikt att synhotande retinopati utvecklas under återstående livstid. Om så ej är fallet ingen ytterligare ögonbottenfotografering.

Vill du läsa mer?

  Diabeteshandboken.se 

 Tillbaka till första sidan

 

 Sökord:

ögon och diabetes
 • Redaktör: Webbredaktionen
 • Ansvarig: Expertgrupp diabetesvård
 • Senast ändrad: 2014-12-15 11:01