Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Handläggningsöverenskommelse diabetes mellitus
Norrbottens läns landsting
Version
Kortversion
Ersätter
2008-01-01
Giltig from
2009-01-01-t v
Upprättat av
Länsgrupp Diabetesvård
Godkänt av

Fotterapeut

Norrbottens läns landsting har 16 anställda fotterapeuter samt avtal med cirka 12 privata. Ca 50 % av tjänsteutrymmet används inom diabetesvården.

Ansvarsområde
Till fotterapeutens ansvarsområde hör bland annat att

 • göra fotstatus, bestämma risknivå (se under Fotproblem)
 • ge adekvat fotbehandling efter patientens behov och egen kompetens 
 • omhänderta och behandla den sjuka diabetesfoten
 • arbeta förebyggande för att förhindra sår - amputationer
 • hjälpa patienten att spåra "yttre" orsaker till fotproblem
 • behandla skador på hud och naglar
 • utföra sårvård om kompetensen finns
 • undervisa patienten i egenvård
 • informera/utbilda i fothygien till omvårdnadspersonal
 • dokumentera och svara på remiss

Medicinsk fotvård
Medicinsk fotvård ska ges till den diabetiker som riskerar att utveckla sår eller annan fotsjukdom. I medicinsk fotvård ingår att behandla och förebygga skador på hud och naglar samt att spåra orsakerna till de uppkomna skadorna och eliminera dessa. Medicinsk fotvård ska utföras av utbildad fotterapeut som ska ge information om egenvård, individuellt anpassad vård, samt förebyggande information/råd om hur fötterna påverkas av diabetessjukdomen.

Fotstatus av fotterapeut
I fotstatus som utförs av fotterapeut ska särskilt fokuseras på om patienten har värk, svullnad, rodnad, färgförändringar, värme/kyla, stelhet/deformiteter, förhårdnade, sprickor, naglarnas utseende, om huden är torr, tunn och blank, lokalisera ev sår (djup, vätska, storlek) samt att se över skor och strumpor.

Bedömning av känsel (monofilament, stämgaffel) och cirkulation (palpation av pulsar) ingår.

Efter utfört fotstatus ska fotterapeuten ha kännedom om hur/var patienten skickas vidare vid upptäckta problem, hur patienten (vid behov) ska få utskrivet ortopediska hjälpmedel samt kunna bedöma tidsintervaller för behandlingar.

Avgränsning mot andra yrkesgrupper
Diabetessköterska och läkare undersöker fötterna och ger råd i samband med årliga kontroller. Läkaren gör ett ordentligt fotstatus. Vid behov remitteras patienten till fotterapeut.
All vårdpersonal (inom kommun och landsting) ska kunna kontrollera fötterna. Nagelklippning av normala naglar ingår i ADL (exv i kommunens särskilda boenden).

Utbildning
Fotterapeuten ska ha undersköterskeutbildning, godkänd medicinsk fotvårdsutbildning och vidareutbildning i diabetesvård samt erfarenhet av fotvårdsyrket.
Fotterapeuterna har utbildningsansvar för andra yrkesgrupper i diabetesvården, främst diabetessköterskor och distriktssköterskor.

Vill du läsa mer?
 Patientinformation - Remiss till fotterapeut, gällande rutin     
 Fotproblem och remisser till
- Fotteamet vid Sunderby sjukhus
- Ortopedteknisk enhet
 Läs mer om fotterapeuterna  (intern länk)

 

 Tillbaka till första sidanSökord:

fotterapeut diabetes
 • Redaktör: Monika Öhman
 • Ansvarig: Expertgrupp diabetesvård
 • Senast ändrad: 2016-05-17 07:57