Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Handläggningsöverenskommelse diabetes mellitus
Norrbottens läns landsting
Version
Kortversion
Ersätter
2008-01-01
Giltig from
2009-01-01- t v
Upprättat av
Länsgrupp Diabetesvård
Godkänt av

Egenvård vid diabetes

 

Alkohol
Vad som är viktigt för diabetikern att tänka på vid alkoholintag beskrivs i  Diabeteshandboken 

Fötter
Råd om hur diabetikern ska sköta sina fötter, val av fotbeklädnad m m finns i Diabeteshandboken  

Infektioner
Infektionssjukdomar som ger allmänpåverkan kan försämra diabetesinställningen och kräva justeringar av behandlingen. Blodglukos bör kontrolleras oftare än vanligt. Insulindoserna behöver ofta ökas. Tablettbehandling behöver vanligen inte justeras, dock bör Metformin sättas ut om tillståndet innebär risk för intorkning. Det är viktigt att vätskeintaget är tillräckligt.

Vid febersjukdomar ökar insulinbehovet och en tumregel är att insulindosen ska ökas med 25% för varje grad som temperaturen överskrider 38 grader. Extradoser insulin kan behövas. Även om infektionen ger kräkning, diarré och svårigheter att få i sig föda, ska diabetikern inte upphöra med eller skjuta på insulindoserna. Vid infektion med påtaglig allmänpåverkan bör urinen testas avseende ketoner, eftersom risken för ketoacidos ökar.

Kombinationen av stigande blodglukos, ketoner i urinen, matthet och svårigheter att få i sig vätska kan innebära att ketoacidos håller på att utveckla sig. Diabetikern ska i det läget akut söka sjukvård.

Kost
Kostråd vid diabetes hittas i Diabeteshandboken 

Metforminbehandling
Viktig information till dig som äter Metformin

Motion och fysisk aktivitet
Vad diabetikern ska tänka på vid fysisk ansträngning beskrivs i Diabeteshandboken

Resor
I reseförberedelserna ingår att skaffa sig en uppfattning om förhållandena i det land man ska besöka, bl a hur man får kontakt med sjukvården där. Ta med testmaterial, tabletter/insulin, hjälpmedel så att det räcker för hela restiden, eftersom det inte alltid går att få tag på sådant på resmålet.

Ta med ID-kort utfärdat av Svenska Diabetesförbundet. Alternativt kan läkare skriva intyg (t ex på engelska) om att personen har diabetes och måste medföra insulin och injektionshjälpmedel. Tull eller polis kräver knappast uppvisande av intyg om det finns tabletter mot diabetes i bagaget.

Tabletter tas på ordinarie tider, anpassat till resmålets tideräkning.

Insulin tas också vid ordinarie tidpunkter, anpassat till tider för måltid. Vid resa västerut tar man sitt måltidsinsulin till varje måltid, även om det innebär någon extra insulindos under resdygnet. Kvällsinsulinet tas vid sänggåendet. Vid resa österut kan man dra in på någon måltidsdos och ta sin vanliga dos vid sänggåendet. De som har flergångsinsulinpenna och de som har insulinpump, bör ha engångspennor i reserv.

Fördela tabletter/insulin, testremsor och andra hjälpmedel i olika väskor med tanke på att bagage kan förkomma. Insulin tål dock inte nedfrysning eller stark värme, varför säkraste platsen vid flygning är i handbagaget. Starkt solljus skadar också insulinet.

Tobak och snus
Vare sig du är storrökare, feströkare, snusare eller redan slutat kan du ringa Sluta-röka-linjen. Här får du råd och stöd gratis måndag-torsdag kl 9-20 och fredag kl 9-16. Vi som svarar är utbildade tobaksavvänjare. Välkommen att kontakta oss på 020-84 00 00.


 Tillbaka till första sidanSökord:

Diabetes egenvård
  • Redaktör: Webbredaktionen
  • Ansvarig: Expertrgrupp diabetesvård
  • Senast ändrad: 2007-08-20 15:46