Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Handläggningsöverenskommelse diabetes mellitus
Norrbottens läns landsting
Version
Kortversion
Ersätter
2008-01-01
Giltig from
2009-01-01- t v
Upprättat av
Länsgrupp Diabetesvård
Godkänt av

Blodsockermätning

  • Varje glukosmätning ska ha ett eget syfte, resultat ska tolkas och ev leda till någon åtgärd. 
  • Utrymme ska ges vid återbesök hos läkare/diabetessköterska att diskutera glukosproverna. 
  • Det finns bristande evidens vad gäller nyttan av glukosmätning speciellt vid typ-2 diabetes. 
    Däremot finns det god evidens vad gäller nyttan av Hba1c-mätning.

Rekommendation
Diabetesvården bör erbjuda alla personer med insulinbehandlad diabetes möjlighet till systematisk egenmätning av blodglukos både på grund av risken av alltför lågt blodglukos och behovet av snabb justering av behandlingen vid variationer i glukosnivåerna samt för att åstadkomma en långsiktig stabil och acceptabel glukosnivå för att minska risken för komplikationer.

Patienter med typ-2 diabetes som inte behandlas med insulin bör inte genomföra systematisk egenmätning. Däremot kan riktad egenmätning vara motiverad vid speciella situationer som vid justering av behandling eller akut svängande blodglukos vid exempelvis infektioner, kortisonbehandling eller i pedagogiskt syfte vid tex  nyupptäckt diabetes.
Till patienter med typ 2-diabetes som så önskar och inte behandlas med insulin, kan man som riktlinje lämna ut 1 burk teststickor per år.

Vid diabetes under graviditet (typ-1, typ-2  eller graviditetsdiabetes) erbjuds systematisk egenmätning under hela graviditeten. 
Bästa möjliga glukoskontroll bör eftersträvas, med hänsyn till risk för fosterpåverkan och hypoglycemier hos kvinnor med diabetes.

Diabetespatienter boende på kommunenes särskilda boende, se HÖK SÄBO

Vill du läsa mer? 

 Sammanställning av referenser angående egenmätning glukos
 Nationella riktlinjer för diabetesvården, Socialstyrelsen
 Diabeteshandboken.se 

  Tillbaka till första sidan

 Sökord:

Egenmätning blodsocker
  • Redaktör: Webbredaktionen
  • Ansvarig: Expertgrupp diabetesvård
  • Senast ändrad: 2007-06-12 09:07