Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?


Version
1
Ersätter
Diagnostik, klassificering och screening
Giltig from
2014-01-01
Upprättat av
Christer Andersson
Godkänt av
Expertgrupp diabetes

Latent diabetes, Graviditetsdiabetes och Opportunistisk screening av diabetes

Riskgrupper:

Övervikt/bålfetma Hypertoni
Lipidrubbning Gikt
Hjärt-kärl sjukdom Hereditet (förstagradssläkting med DM typ 2)
Graviditetsdiabetes Sjukdom i pancreas
Utbredd candidos Svårläkta fotsår
Steroidbehandling  

 

 

 

 

 

 

Åtgärd vid screening av riskpatienter - Om slump P-Glukos >8:
Kontroll av HbA1c (ej gravida), alternativt faste P-Glukos x 2 och vb oral glukosbelastning.
Diagnoskriterier, se Diagnostik HÖK.

Kriterier för IFG, IGT och Graviditetsdiabetes

    Kapillär plasma Venös plasma  
   Fastande  *OGTT(2tim)  Fastande  OGTT(2 tim)
Förhöjt fasteblodsocker (IFG)   6,1 – 6,9    6,1 – 6,9  
 Nedsatt glukostolerans (IGT)    8,7–12,1    7,8-11,0
 Graviditetsdiabetes    >10,0    >9,0

*OGTT Oralt glukostoleranstest: 75 gram glukos intas fastande, P-Glukos mäts före intag och efter 2 timmar.

Åtgärder vid HbA1c 42–47 mmol/mol

  • Patienten kan ändå ha diabetes – överväg oral glukosbelastning

Riskintervention vid IFG, IGT eller Hb1c 42-47 mmol/l

  • Patienten har hög risk att utveckla diabetes i framtiden – livsstilsråd ges, främst beträffande rökning, fysisk aktivitet och kost
  • Skatta patientens allmänna hjärt–kärlrisk och behandla vid beho
  • vSkatta patientens risk att utveckla diabetes och kontrollera HbA1c eller faste-P Glukos igen efter 6 (–12) månader

Prediktion av diabetes – enkla test i primärvården:
Faste P-Glukos 6,1-6,9
HbA1C ≥38 mmol/mol
BMI ≥ 27 hos män och ≥30 hos kvinnor.
Om minst två av dessa kriterier är uppfyllda är risken för diabetesutveckling inom 5 år ca 50%Sökord:

HÖK

Diabetes
  • Redaktör: Gunvor Tuoma
  • Ansvarig: Expertgrupp diabetes
  • Senast ändrad: 2014-03-25 07:35