Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Handläggningsöverenskommelse diabetes mellitus
Norrbottens läns landsting
Version
Kortversion
Ersätter
Giltig from
2010-11-22
Upprättat av
Länsgrupp Diabetesvård
Godkänt av

Behandling med insulinpump

Med insulinpump tillförs kontinuerligt en individuellt förinställd insulindos av direktverkande insulin (basaldos). Därutöver tas manuellt bolusdoser, t.ex. till måltid. Behandlingen kan finjusteras bättre än med sedvanlig sprutbehandling. Insulinpump med tillbehör är kostnadsfri för patienten, men ett betydligt dyrare behandlingsalternativ än multipla injektioner.

Pumpbehandling ges till typ 1-diabetiker. Den vanligaste indikationen för insulinpump är labilt blodsocker med besvärande känningar, då behandlingen stabiliserar sockerläget och möjligen ger färre hypoglykemier.
Högt HbA1c trots ambitiösa ansträngningar från patienten kan också vara skäl för insulinpump. HbA1c förbättras i storleksordningen 5 mmol/mol (0,5 %) Pumpbehandling ställer krav på att patienten är motiverad och att han/hon förstår det tekniska handhavandet. Frekventa blodsockerkontroller krävs, 2 gånger dagligen är ett minimum.
Om glukoskontrollen inte förbättras, kan det ifrågasättas om patienten ska ha insulinpump. Det kan därför vara klokt att låta patienten prova insulinpump, t.ex. ett halvår innan man slutgiltigt bestämmer sig för pumpbehandling tills vidare.
När sedvanlig flerdosbehandling fungerar bra, finns det inga medicinska skäl att byta till behandling med insulinpump.

Risken för ketoacidos är ökad vid behandling med insulinpump, då de subkutana insulindepåerna är mycket små, och patienten blir insulinbristig även efter ett kort avbrott i insulintillförseln. Det måste därför finnas beredskap att kontrollera blodsockernivån och eventuellt även ketoner i blod vid symtom som illamående, muskelvärk eller annat illabefinnande. Extradoser ska alltid ske med penna eller spruta och inte med pumpen om man får oförklarlig hyperglykemi. Detsamma gäller dem som kommer till sjukvården med höga blodsockervärden. Kontrollera då alltid om patienten har acidos!

Behandling med insulinpump initieras på medicinmottagning och lämpligen har patienten sina kontroller hos medicinmottagningens diabetesteam.

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 står:
Hälso- och sjukvården bör
- pröva insulinpumpsbehandling tillpersoner med typ 1-diabetes som har återkommande hyper- och/eller hypoglykemier (kraftigt svängande blodglukos) (prioritet 4)
Hälso- och sjukvården kan
- pröva insulinpumpsbehandling även utan kraftigt svängande blodglukos och återkommande allvarliga hypoglykemier för att uppnå målen för god glukoskontroll när flerdosbehandling varit otillräcklig (prioritet 5)
- i undantagsfall erbjuda insulinpump till personer med typ 1-diabetes och stabil glukoskontroll (prioritet 10)

Vill du läsa mer?
 Diabeteshandboken.se 
 Nationella riktlinjer för diabetesvården, Socialstyrelsen 2010


 Tillbaka till första sidanSökord:

Insulinpump
  • Redaktör: Webbredaktionen
  • Ansvarig: Expertgrupp diabetesvård
  • Senast ändrad: 2010-11-22 13:36