Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Handläggningsöverenskommelse diabetes mellitus
Norrbottens läns landsting
Version
Kortversion
Ersätter
2008-01-01
Giltig from
2009-01-01- t v
Upprättat av
Länsgrupp Diabetesvård
Godkänt av

Ansvarsområden inom diabetesvården

Hur hittas patienten?
P-glukos ska tas på nyupptäckta riskpatienter för hjärt-kärl-sjukdom och på patienter som anger eller uppvisar tecken på törst, ovanlig trötthet, viktnedgång och infektioner, d v s parasymptom till diabetes mellitus. Om P-glukos är förhöjt ska patient och provsvar med eller utan remiss skickas till närmaste medicinklinik eller hälsocentral för utredning. Uppvisas tecken på acidos remitteras patienten för akut handläggning.

Uppföljning
Nydiagnostiserade diabetiker knyts till aktuell diabetesmottagning. Varje hälsocentral och medicinmottagning förväntas ha en diabetessköterska och samordningsläkare för diabetesvården. Till verksamheten kopplas även dietist, fotterapeut, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Diabetesvården bör även ha nära kontakt med ögonsjukvården, tandvården, kirurgin och ortopedin.

Kvalitetsutveckling
Samordningsläkaren och diabetessköterskan har ansvar för kvalitetsutveckling av diabetesvården och utbildningsinsatser på den egna enheten. Vid behov av stöd kan kontakt tas med expertgrupp diabetesvård. Sektionsansvarig överläkare har ett utvecklingsansvar för länets diabetesvård.

Ansvarsområden
Endokrinsektionen vid Sunderby sjukhus
har kvalitets- och utvecklingsansvar för länets diabetesvård, är länets högsta remissinstans vid diabetes och har ansvar för eventuella riks- och regionremisser. 

De medicinska specialistmottagningarna har huvudansvar för områdets patienter med typ 1-diabetes och de patienter med typ 2-diabetes som av diabetesskäl eller andra skäl kontrolleras på medicinenheten samt för övriga former av diabetes. Nära kontakter sker med hälsocentralerna inom sjukvårdsområdet.

Primärvården har huvudansvar för områdets typ 2-diabetiker och varje hälsocentral har tillgång till en samordningsanvarig läkare för diabetesvården och en ansvarig diabetessköterska. Se även kommunernas ansvar nedan.

MVC, SPVC och kvinnosjukvården har i samarbete med medicinmottagningarna i Sunderbyn och Gällivare huvudansvar för graviditet och diabetes.
Kärlkirurgin är remissinstans och behjälplig vid svårare angiopati.
Ortopedin genom fotteamet Sunderby sjukhus är remissinstans och behjälplig vid diabetiska fotproblem.
Ögonsjukvården är remissinstans. Patient remitterad till ögonsjukvården blir fortsättningsvis kallad via ögonsjukvården.
Barn- och ungdomssjukvården har huvudansvar för diabetiker upp till ca 18 år då de remitteras över till medicinklinik.
Dietister, fotterapeuter, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och tandvården har sitt ansvar i diabetesvården och är remissinstanser.
Kommunerna har sjukvårdsansvar för de diabetiker som är inskrivna på särskilt boende (SÄBO)

 Tillbaka till första sidan


 Sökord:

Ansvarsområden, diabetesvården
  • Redaktör: Webbredaktionen
  • Ansvarig: Expertgrupp diabetesvård
  • Senast ändrad: 2008-09-22 13:10