Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?
Dokumentnamn
Spinal stenos
Ansvarig
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Dok Nr
Version
3
Arbetsplats
Giltig from
2018-10-09
Giltig tom
2020-10-09
Ersätter
Upprättat av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Godkänt av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Publicerat av

Spinal stenos

PRIMÄRVÅRDEN

• Anamnes
- Gångsvårigheter, domningar och ansträngningsrelaterad värk framförallt i ben men även i rygg. Flexion av ryggen lindrar besvär.
- Gångsträcka
- Differentialdiagnos – Arteriell claudication

• Klinisk undersökning inklusive status och tester.
- Patienten kan ha svåra subjektiva symtom men sparsamma fysikaliska undersökningsfynd
- Neurologstatus (sensorik, reflexer)
- Röda flaggor
- Gula flaggor

• Analgetika – antiinflammatoriskt läkemedel

• Sjukgymnastik
- Stenosen påverkas inte av träning men med hjälp av övningar och muskelträning kan patienten förhindra ökad lordosering av ryggen
- Konditionsfrämjande övningar som cykling eller gångträning i uppförslut kan ge lindring.

• Remiss till röntgen
 MR är förstahands valet för denna patientgrupp.


• Remiss – Ortopedkliniken  
Vid uttalade eller progredierande symptom bör patienten remitteras till ortoped för preoperativ bedömning.  

REMISS INNEHÅLL till ortopeden

• Frågeställning
• Anamnes
• Neurologstatus
• Vidtagna åtg/tid beh i primärvård
• Utförd MR

Remiss skickas till ortopedmottagningen när MR undersökning är utförd.

Pat ska vara informerad om rökstopp 4 v innan elektiv operation samt 8 v post op.

RÖNTGEN
MR

Slätröntgen - ej aktuellt vid denna diagnos.

 

ORTOPEDI

• Ställningstagande till operation