Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?
Dokumentnamn
Diskbråck i ländryggen
Ansvarig
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Dok Nr
Version
3
Arbetsplats
Giltig from
2018-10-09
Giltig tom
2020-10-09
Ersätter
Upprättat av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Godkänt av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Publicerat av

Diskbråck i ländryggen

PRIMÄRVÅRDEN

• Anamnes

• Klinisk undersökning inklusive status och tester.
Ryggundersökning med neurologstatus, utesluta Cauda equina syndrom
-Röda flaggor
-Gula flaggor

• Analgetika – antiinflammatoriskt läkemedel

• Sjukgymnastik 
- funktionsbedömning
- information om vikten av fortsatt aktivitet
- ergonomisk rådgivning
- specifik sjukgymnastisk behandling 

• Remiss till röntgen
MR är förstahands valet för denna patientgrupp. DT används när MR av någon anledning är kontraindicerat.

Remissinnehåll för MR-undersökning
-Frågeställning
-Anamnes
-Neurologstaus
-Vidtagna åtgärder/tidigare behandlingar i öppenvården
-Patienten planeras att remitteras till ortopeden för ställningstagande inför operation

• Akut remiss – Ortopedkliniken  
-Cauda equinasyndrom med blåspares                                                                       
-Snabbt progredierande pares

• Remiss – Ortopedkliniken  
a) Funktionshindrande smärta i benet som går nedom knäleden och som följer nervrotens utbredningsområde. Rotsmärtan > ryggsmärtan
b)Positivt MR-fynd och ingen förbättring av 6 veckors konservativ behandling
c) Remiss till ortoped efter MR-svar  

Remiss skickas till ortopedmottagningen när MR undersökning är utförd.

REMISS INNEHÅLL till ortopeden

• Frågeställning
• Anamnes
• Neurolog status
• Vidtagna åtgärder/tidigare behandlingar i öppenvård samt att patienten vill bli opererad
• Utförd MR

Pat ska vara informerad om rökstopp 4 v innan elektiv operation samt 8 v post op.

RÖNTGEN

Vid MR-undersökning har 30 % av alla ryggfriska individer diskbråck. Prevalensen symtomgivande diskbråck är cirka 2 %
• MR

ORTOPEDI

• Ställningstagande till operation