Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?
Dokumentnamn
Knäskador
Ansvarig
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Dok Nr
Version
1
Arbetsplats
Giltig from
2011-05-03
Giltig tom
2013-05-03
Ersätter
Upprättat av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Godkänt av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Publicerat av

Knäskador


Sammanställning av olika knäskador och hur de bör handläggas i primärvården samt vilka som fall som är lämpliga att remitteras vidare till ortopedklinik.

PRIMÄRVÅRDEN

 Knätrauma kan ge fraktur, ledbandsskada, luxation av knäleden eller enbart patella- samt menisk- och broskskador.

Vid direkt svullnad efter trauma misstänk fraktur. Akut röntgen.

Om kraftig smärta och utesluten fraktur. Återbesök 2-3 veckor till primärvården.

Korsbandsskada
- Vid misstanke om korsbandsskada och instabilitetsbesvär kontakt med sjukgymnast för upplägg av rehabiliteringsplan samt sjukgymnastisk behandling

Medial kollateralligament skada
- Tidig mobilisering och kontakt med sjukgymnast

Meniskskador

Diagnosen meniskskada ställs kliniskt. Många patienter med meniskskador blir besvärsfria med konservativ behandling med antiflogistiska och/eller sjukgymnastik. Det lönar sig därför att avvakta några månader med remiss till ortoped om patienten inte har rörelseinskränkning, uttalad svullnadstendens eller frekventa låsningar.

- Meniskskador hos yngre behandlas framgångsrikt med kirurgi, artroskopisk menisksutur eller meniskresektion

- Vid meniskskador  i kombination med artros lönar det sig aldrig med meniskresektion. Indikation för kirurgi i dessa fall är framförallt menisksymtom med låsningar

En degenerativ meniskskada i ett knä med artros är ett vanligt symptom på sjukdomen.
Dessa patienter bör handläggas enligt HÖK:en för knäartros

Främre knäsmärta
- Främre knäsmärta är den vanligaste typen av knä besvär hos yngre patienter. Dessa patienter är ytterst sällan hjälpt av kirurgi. Dessa patienter bör i första hand prova med sjukgymnastisk behandling och NSAID

RÖNTGEN

• Vid misstake om fraktur, akut slätröntgen
MR skrivs endast av ortoped 
Operationsindikationen grundas på besvär och klinisk diagnos inte på MR-fynd


ORTOPEDI

Lämpliga fall för remiss till ortoped - god chans till framgångsrik ortopedisk behandling (op)

• Fraktur
• Meniskskada utan artros med matchande kliniska symtom
• Fri kropp med låsningar
• Korsbandsskada med påtagliga besvär i vardagen, idrott, arbetsliv trots genomgången sjukgymnastkontrollerad rehabilitering.

Hjälpmedelsriktlinjer Ortoser och proteser