Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?
Dokumentnamn
Höftartros
Ansvarig
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Dok Nr
Version
1
Arbetsplats
Giltig from
2010-05-03
Giltig tom
2013-05-03
Ersätter
Upprättat av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Godkänt av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Publicerat av

Höftartros

 

PRIMÄRVÅRDEN

• Anamnes
De kliniska symtomen är smärta, rörelseinskränkning och funktionsförlust
• Klinisk undersökning
- Gångmönster med förkortad steglängd och hälta.
- Rörelseomfång
- Muskelatrofi
- Strukturell benförkortning
• Grundbehandling av artros


 Läkemedelsverkets rekommendationer vid artros

- Information om sjukdomen, vilka uttryck den kan ta sig och tänkbar utveckling.
- Viktminskning. Övervikt innebär en stor belastning på lederna.
- Träningsråd strukturerad träning med sjukgymnast som omfattar ett personligt träningsprogram och  råd om motionsalternativ.
- På de platser där det finns artrosskola bör patienten delta i sådan verksamhet.

Denna behandling ska erbjudas alla patienter med artros så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet

• Kompletterande behandling
- Analgetika – antiinflammatoriskt läkemedel i första hand om patienten tål NSAID, annars paracetamol
- Arbetsterapi,  hjälpmedel, anpassning av hemmet och arbetsplatsen
• Remiss till röntgen
- Inte nödvändig för att initiera behandling
- För att verifiera diagnosen
- DT/MR ej indicerad undersökning

• Remiss – Ortopedkliniken  
Vid besvärlig värk och belastningssmärta trots genomgången grund- och kompletterings behandling och att patienten vill bli opererad.

Informera om att patienter som ska genomgå elektiv kirurgi ska vara rökfria 4 v innan planerad operation samt 8 v post op. Patientens BMI ska vara under 40 för att en operation ska kunna bli aktuell.

REMISSINNEHÅLL till ortopeden

Frågeställning
Preliminär diagnos
Symtom – smärta/värk
Symtom – gång /funktion
Röntgen ( får ej vara äldre än 12 månader)
Värdering av allmäntillståndet inför operation
BMI/längd och vikt
Kompletterande uppgifter ( anamnes, läkemedel genomgångna behandlingar, socialt)
Patienten vill bli opererad

RÖNTGEN

• Slätröntgen

ORTOPEDI

• Ställningstagande till operation