Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?
Dokumentnamn
WAD - Whiplash Associated Disorder
Ansvarig
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Dok Nr
Version
1
Arbetsplats
Giltig from
2011-05-03
Giltig tom
2013-05-03
Ersätter
Upprättat av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Godkänt av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Publicerat av

WAD - Whiplash Associated Disorder

 

PRIMÄRVÅRDEN

• Anamnes  och klinisk undersökning
Med tanke på risken för kroniska symtom är det av stor vikt att utföra en noggrann anamnes och dokumentera alla kliniska fynd.
Att tänka på: Ökad risk för instabila frakturer vid morbus Bechterew, röntga akut.

• Remiss till röntgen
Finns misstanke om kotskada eller allvarlig ligamentskada ska röntgenundersökning utföras.

• Behandling
När det konstateras att det inte rör sig om en nackfraktur eller allvarlig ligamentskada ska patienten erhålla information om den fortsatta handläggningen.

- Smärtbehandling: Grundmedicinering är paracetamol i tillräcklig dos och på regelbundna tider. Förvissa dig om att patienten får optimal smärtbehandling.

- Patientinformation: Alla patienter ska erhålla informationsbroschyren ”Information till dig som fått nackbesvär efter en olycka” (länken fungerar ej externt)

- Mjukhalskrage: Patienten ska inte erhålla råd angående mjuk halskrage eftersom studier har visat att den är helt utan positiv effekt för återhämtningen. Användandet av halskragen kan fördröja tillfrisknandet.

-Sjukgymnastik
Vid behov undersökning/bedömning och hjälp med genomgång av lätta övningar för nacken, rörlighet och stabilitet samt information och rådgivning

-Arbetsterapi
Om patienten har svårigheter att klara dagliga aktiviteter, råd och genomgång av lämpligt tillvägagångssätt för att inte förvärra sina besvär

- WAD team: Vid vissa sjukhus och vårdcentraler finns fungerande WAD team bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Läkare finns att tillgå för konsultation.

WAD - teamets rutiner i Sunderbyn för omhändertagande av personer med akut nackskada

• Remiss – Sjukgymnastiken Sunderbyn  
Under förutsättning att slätröntgen är normal ska dessa patienter inte remitteras till ortoped då ortopeden inte har något ytterligare att erbjuda  

REMISSINNEHÅLL TILL SJUKGYMNASTIKEN SUNDERBYN

• Frågeställning
• Anamnes
• Neurologstatus
• Vidtagna åtg/tid beh i öppenvård
• Utförd MR

RÖNTGEN

• Slätröntgen/DT för att utesluta fraktur och/eller allvarlig ligamentskada
De flesta patienter med nackbesvär efter trauma behöver röntgas, men långtifrån alla
behöver röntgas akut. Vid misstanke på neurologisk skada är MR ett komplement.
• I sällsynta fall kan patienten ha ådragit sig halsryggsdiskbråck
med tecken på rotpåverkan. I dessa fall bör remiss till MR skickas

ORTOPEDI

• Endast patienter som är aktuell för operation.