Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?
Dokumentnamn
Subacromiellt impingement
Ansvarig
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Dok Nr
Version
1
Arbetsplats
Giltig from
2011-05-03
Giltig tom
2013-05-03
Ersätter
Upprättat av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Godkänt av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Publicerat av

Subacromiellt impingement

 

PRIMÄRVÅRD

• Anamnes repetitivt /statiskt arbete i eller ovan axelhöjd
- Uppmärksamma att generell ledlaxitet kan ge upphov till ett impingement
Ledlaxitet enligt Carter, Wilkinson och Beighton

• Klinisk undersökning inklusive status och tester.
- Distalstatus
- Rörelseomfång aktivt /passivt
- Neer -  passivt forcerad framåtflexion med pronerad hand
- Hawkin´s sign
- Painful arc 80-120°
- Impingement test

• Analgetika – antiinflammatoriskt läkemedel
• Subacromiell kortisoninjektion
- Kortison blandat med kortidsverkande lokalbedövning
- Kommer besvären tillbaka kan man med fördel ge ytterligare minst en till två subacromiala kortisoninjektioner och fortsatt sjukgymnastik

• Sjukgymnastisk behandling
- Öka det subacromiella utrymmet
- Anpassad träning
- Smärtlindring
- Patientutbildning

• Remiss till ortopedklinik
- Ingen förbättring efter 6 mån trots genomgången konservativ behandling  bestående av adekvat sjukgymnastik och kortisoninjektioner
- Patienten är intresserad av att bli opererad.

REMISSINNEHÅLL TILL ORTOPEDEN

• Frågeställning och anamnes
• Status, tester enligt kliniska undersökningen
• Röntgen utförd
• Sjukgymnastik

Pat ska vara informerad om rökstopp 4 v innan elektiv operation samt 8 v post op.

RÖNTGEN

• Slätröntgen om behov finns - skrivs av primärvårdsläkare
• MR/Ultraljud beställs vid behov av ortopedläkare
• Riktad frågeställning i form av diagnosförlag viktig för val av projektion

 

ORTOPEDI

• Beslut om MR undersökning
• Ställningstagande till operation