Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?
Dokumentnamn
Rotatorcuffruptur trauma - icke trauma
Ansvarig
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Dok Nr
Version
1
Arbetsplats
Giltig from
2011-05-03
Giltig tom
2013-05-03
Ersätter
Upprättat av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Godkänt av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Publicerat av

Rotatorcuffruptur trauma - icke trauma

TRAUMA                                           ICKE TRAUMA

 

PRIMÄRVÅRDEN

• Anamnes.
- Aktuellt trauma

• Klinisk undersökning inklusive status och tester.
-Distalstatus
- Röntgen AKUT
- Antiinflammatoriskt läkemedel
- Analgetika
- Remiss till sjukgymnast
- Uppföljning 1-2 veckor

• Vid uppföljningen efter 1-2v
- Rörelseomfång aktivt /passivt
-Svaghet/smärta utåtrotation - rotatorcuffen 
- Jobe´s sign - supraspinatus
- Lift off sign – subscapularis
- Drop arm sign
- Impingement signs (3 st)  Neer,Hawkin, painful arc 
- Impingement test – lokalanestesi

• Subacromiell kortisoninjektion

• Sjukgymnastisk behandling
-patientutbildning
-smärtlindring
-öka det subacromiella utrymmet
-anpassad träning

• Remiss till ortopedklinik
- Cuffruptur hos individ med krav på god axelfunktion  
- Ingen förbättring vid återbesöket på 1-2v samt kliniska tecken på ruptur  
- Patienten är intresserad av att bli opererad.

REMISSINNEHÅLL TILL ORTOPEDEN

• Frågeställning och anamnes  
• Status
- Tester enligt kliniska undersökningen
• Röntgen - slät
• Sjukgymnastik

Pat ska vara informerad om rökstopp 4 v innan elektiv operation samt 8 v post op.

RÖNTGEN

• Slät röntgen/ultraljud - akut
• MR beställs vid behov av ortopedläkare
• Riktad frågeställning i form av diagnosförslag viktig för val av projektion

ORTOPEDI

• Ställningstagande till operation
• Beslut om MR undersökning
• NKO rekommenderar op inom 6 veckor
 

 

PRIMÄRVÅRDEN

• Anamnes
- Ensidigt arbete/träning under lång tid ovan axelnivå.

• Klinisk undersökning inklusive
status och tester
.
- Distalstatus
- Rörelseomfång aktivt /passivt
- Svaghet/smärta utåtrotation - rotatorcuffen 
- Jobe´s sign - supraspinatus
- Lift off sign – subscapularis
- Drop arm sign
- Impingement signs (3 st) Neer, Hawkin, painful arc 
- Impingement test – lokalanestesi

 

• Analgetika – antiinflammatoriskt läkemedel

 

• Subacromiell kortisoninjektion

 

• Sjukgymnastisk behandling
- patientutbildning
- smärtlindring
- öka det subacromiella utrymmet
- anpassad träning

• Remiss till ortopedklinik
- Ingen förbättring efter 3 mån trots genomgången  konservativbehandling  bestående av adekvat sjukgymnastik och kortisoninjektioner
- Patienten är intresserad av att bli opererad.

 

 

REMISSINNEHÅLL TILL ORTOPEDEN 

• Frågeställning och anamnes Trauma – Icke trauma
• Status
- Tester enligt kliniska undersökningen
• Röntgen - slät
• Sjukgymnastik

Pat ska vara informerad om rökstopp 4 v innan elektiv operation samt 8 v post op.

RÖNTGEN

• Slät röntgen – remiss skrivs av primärvårdsläkare
• MR/ultraljud beställs vid behov av ortopedläkare
• Riktad frågeställning i form av diagnosförslag viktig för val av projektion

 


ORTOPEDI

• Ställningstagande till operation
• Beslut om MR undersökning
• NKO rekommenderar op inom 3 månader