Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?
Dokumentnamn
AC - ledsartros
Ansvarig
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Dok Nr
Version
1
Arbetsplats
Giltig from
2011-05-03
Giltig tom
2013-05-03
Ersätter
Upprättat av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Godkänt av
Chefsläkare primärvård, verksamhetschef röntgen, länschef ortopedi
Publicerat av

AC - ledsartros

 

PRIMÄRVÅRD

• Anamnes.
- Vanlig delkomponent i ett subacromiellt impingement.
• Klinisk undersökning inkl status och tester
- Palpationsömhet direkt eller indirekt över AC-led
- Painful arc i abduktion 160-180°
- Horisontell adduktion sign pos.
- Smärtfri efter lokalanestesi i eller över led

• Analgetika – antiinflammatoriskt läkemedel
• Prova att ge kortison injektion i AC –led 

• Sjukgymnastik
-Smärtlindring
-Anpassad träning
-Patientutbildning

• Remiss till ortopedklinik
- Ingen förbättring efter 6 mån trots genomgången  konservativ behandling  bestående av adekvat sjukgymnastik och kortisoninjektioner
- Patienten är intresserad av att bli opererad med lateral clavikeländsresektion

Pat ska vara informerad om rökstopp 4 v innan elektiv operation samt 8 v post op.

REMISS INNEHÅLL TILL ORTOPEDEN

• Frågeställning och anamnes
• Status
- Tester enligt kliniska undersökningen
• Röntgen utförd
• Sjukgymnastik

RÖNTGEN

Slätröntgen – remiss skrivs av primärvårdsläkare
- OBS! Många har röntgenverifierad artros i AC-led men få har kliniska besvär
• Riktad frågeställning i form av diagnosförslag viktig för val av projektion

ORTOPEDI

• Beslut om MR undersökning
• Ställningstagande till operation