Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Rapporter, Handböcker och Informationsmaterial

Rapporter och verksamhetsberättelser
Handböcker
Informationsmaterial (Broschyrer, foldrar m m)

Apotekares medverkan i Läkemedelsprocessen
Rapport om apotekares medverkan i läkemedelsprocessen

Faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö som påverkar patientsäkerheten - en systematisk litteraturöversikt
C-Uppsats av Robert Johansson och Sofia Öhrn, 2010
Rapport om långvarig smärta 

Vårdhygien i praktiken - en nationell verksamhetstillsyn. Socialstyrelsen 2007
Rapporten Vårdhygien i praktiken i sin helhet
Sammanfattning av Vårghygien i praktiken

Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag
Rapporten i helhet
Sammanfattning

Jämförelse av landsting och regioner ur olika perspektiv 2004
Rapportens diagram som bildspel

Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 i helhet (pdf)
Sammanfattning av rapporten
 
Verksamhetschef i hälso- och sjukvården - en nyckelroll för patientsäkerheten
Rapporten i helhet
Sammanfattning av rapporten

VRISS-rapporten Ren vård är säkrare vård
Patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete - en översikt
Hur gör vi vården säkrare för patienterna?

Handböcker

Patientsäkerhet och arbetsmiljö

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig - handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal. Socialstyrelsen, aktuell från 1 januari 2012.

God vård - om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
Sammanfattning av handboken

Riskanalys & Händelseanalys
Handbok för patientsäkerhetsarbete - Andra reviderade upplagan
Finns att beställa från www.socialstyrelsen.se/Publicerat  Artikl nr 209-126-120

Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter

Vårdhandboken

Informationsmaterial m m

När en patient skadas i vården
Nationell satsning för Ökad patientsäkerhet
 

Rapporter 

Patientsäkerhetsberättelser 2010-

 


prenumereration