Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Rapporter, Handböcker och Informationsmaterial

Resultatrapport

Sammanställning av resultat från PPM-mätningar 2017 och Markörbaserad jouranlgranskning 2016

Markörbaserad journalgranskning (MJG) - nationella rapporter

Skador i somatisk vård januari 2013 - december 2018

Skador i vården, 2013-2016 (SKL sep 2017)

Skador i vården - på nationell samt region och landstingsnivå januari 2013-juni 2016

Skador i vården - utveckling 2013-2015 (2016)


Skador i vården - skadeöversikt och kostnad - markörbaserad journalgranskning jan-juni 2013

 Skador i vården - skadeområden och undvikbarhet - markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2014

Skador i vården - sammanställning av klinikvisa resultat - markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2014

Skador i vården - skadepanorama och kostnader inom ortopedisk verksamhet  2013

Skador i vården - skadepanorama och kostnader inom kirurgi  2013

Patientsäkerhetskultur
Sammanställning på nationell nivå av landstingens mätningar 2012-2014 (SKL-rapport)

Vårdrelterade infektioner
Vårdrelaterade infektioner, framgångsfaktorer som förebygger (SKL, 2014, pdf)

Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet

2017 års rapport Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet 2017, Socialstyrelsen

Presentation av 2015 års lägesrapport

2015 års rapport  

2014 års rapport

  

Apotekares medverkan i Läkemedelsprocessen
Rapport om apotekares medverkan i läkemedelsprocessen

Faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö som påverkar patientsäkerheten - en systematisk litteraturöversikt
C-Uppsats av Robert Johansson och Sofia Öhrn, 2010
Rapport om långvarig smärta 

Vårdhygien i praktiken - en nationell verksamhetstillsyn. Socialstyrelsen 2007
Rapporten Vårdhygien i praktiken i sin helhet
Sammanfattning av Vårghygien i praktiken

Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag
Rapporten i helhet
Sammanfattning

Jämförelse av landsting och regioner ur olika perspektiv 2004
Rapportens diagram som bildspel

Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 i helhet (pdf)
Sammanfattning av rapporten
 
Verksamhetschef i hälso- och sjukvården - en nyckelroll för patientsäkerheten
Rapporten i helhet
Sammanfattning av rapporten

VRISS-rapporten Ren vård är säkrare vård
Patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete - en översikt
Hur gör vi vården säkrare för patienterna?

Handböcker

Patientsäkerhet och arbetsmiljö

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig - handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal. Socialstyrelsen, aktuell från 1 januari 2012.

God vård - om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
Sammanfattning av handboken

Riskanalys & Händelseanalys
Handbok för patientsäkerhetsarbete - Andra reviderade upplagan
Finns att beställa från www.socialstyrelsen.se/Publicerat  Artikl nr 209-126-120

Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter

Vårdhandboken

Informationsmaterial m m

När en patient skadas i vården
Nationell satsning för Ökad patientsäkerhet
 

Rapporter 

Patientsäkerhetsberättelser 2010-

 


prenumereration