Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Avdelningen för patologi och cytologi
Version
1.3
Ersätter
1.2
Giltig from
08-04-04
Upprättat av
MV
Godkänt av
SC

Patientinformation om Gynekologisk cellprovskontroll

Expeditionen för Gynekologisk Cellprovskontroll
Tfn 0920-46 19 27

Gynekologisk cellprovskontroll - ett skydd mot cancer i livmoderhalsen

Alla kvinnor i Norrbotten mellan 23 och 50 år erbjuds att vart tredje år göra en cellprovskontroll. Därefter ökar intervallet till vart femte år fram till 60 års ålder då de avslutas. Tätare kontroller än vart tredje år ger inget ökat skydd mot att drabbas av livmoderhalscancer. Anledningen till att kontrollerna minskar efter 50 år är att om inga cellförändringar har upptäckts fram till dess är risken mycket liten att insjukna i livmoderhalscancer.

Så här går cellprovtagningen till

Provtagningen som utförs av en barnmorska går snabbt, oftast på någon minut. Provet tas med en så kallad spatel som närmast liknar en glasspinne. Denna stryks mot livmodertappen. Med en mjuk tunn borste borstas sedan celler försiktigt ut ur livmoderhalsens nedre del. Många kvinnor upplever lite obehag av undersökningssituationen men provtagningen gör sällan ont. Mikroskopisk bedömning av cellprovet utförs av cytodiagnostiker vid cytologiska avdelningen, laboratoriemedicin, Sunderby sjukhus. Provsvaret skickas hem inom en månad.

 

"Hjälp, jag har cellförändringar!"

Ungefär 95 av 100 prov kan direkt bedömas som normala. Ibland är provet obedömbart/ej representativt och behöver tas om. Orsak till detta kan t.ex vara infektion, blödning eller ofullständigt prov.Det är mycket ovanligt att cancer påvisas vid utredningen. De förändringar man kan se visar bara att kvinnan löper en risk att utveckla cancer. Denna utveckling tar dock vanligtvis flera år. Genom att ta bort cellförändringar förhindras cancer i livmoderhalsen. Besked om cellförändringar kan väcka många oroliga frågor om vad man har att vänta sig. I själva verket innebär den tidiga upptäckten av cellförändringar att cancer inte behöver utvecklas.

 

Cellprovtagning ger inte hundraprocentigt skydd

Cellprovtagning ger dock inte ett hundraprocentigt skydd. Ibland kan en kvinna drabbas av livmoderhalscancer trots att hon deltagit i cellprovskontroller.

Cancer i äggstockarna eller i livmodern upptäcks inte med hjälp av cellprov i livmoderhalsen. För att upptäcka dessa sjukdomar måste man göra en fullständig gynekologisk undersökning.

Har Du blödningar, flytningar eller andra förändringar i underlivet som verkar onormala, ska Du kontakta barnmorska eller läkare på Din vårdcentral. Har Du inga besvär, är det tillräckligt med cellprov vart tredje år.

Livmoderhalscancer

Sjukdomen är allvarlig, men nio av tio kvinnor med tidig upptäckt sjukdom kan botas. Tack vare gynekologisk cellprovskontroll har dödligheten i sjukdomen minskat med ca 60 procent under de senaste två decennierna.Forskning visar att infektion med så kallat humant papillomvirus ligger bakom de flesta fall av cellförändringar på livmoderhalsen. Papillomvirus orsakar vårtor av den typ som förekommer i underlivet och kallas kondylom. Viruset överförs sexuellt. Forskning visar också att rökande kvinnor löper en ökad risk för cellförändringar.


Sökord:

-