Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Laboratoriemedicin
Version
1.0
Ersätter
.
Giltig from
.
Upprättat av
GG
Godkänt av
PC

Resistensbestämning

Vi följer Referensgruppens för antibiotikafrågor (RAF & RAF-M;) rekommendationer och metodik. Varje provtyp och bakerieart besvaras med standardkombination av antibiotika som i i vissa fall, beroende på kliniska remissupplysningar, utvidgas. Bestämningar, som saknas, bör rekvireras omgående, eftersom ett isolat inte kan sparas längre än några dagar.
Cefadroxil representerar även cefalexin.
Oxacillin (Meticillin)är grupprepresentant för isoxapenicillinerna kloxacillin (Ekvacillin), dikloxacillin (Diclocil) och flukloxacillin (Heracillin).
Metronidazol är grupprepresentant för metronidazol (Elyzol; Flagyl) och tinidazol (Fasigyn).
Erytromycin är p.g.a.korsresistens inom makrolid/azalidgruppen (med undantag för telitromycin som kan vara aktivt mot vissa arter trots resistens mot övriga makrolider) grupprepresentant för; erytromycin (Abboticin; Ery-Max), roxitromycin (Surlid), klaritromycin (Klacid) och azitromycin (Azitromax) utom när det gäller Helicobactyer pylori som ska testas specifikt mot klaritromycin

S = Känslig.
Bakterien saknar resistensmekanismer mot medlet. Infektionen kan förväntas svara på behandling vid dosering rekommenderad för den typ av infektion som motsvaras av provtagningsmaterial/lokalisation.

I =Indeterminant (tidigare benämnd intermediär).
Bakterien har förvärvat låggradig resistens mot medlet eller har naturligt nedsatt känslighet. För E.coli isolerad i urin från kvinnor med okomplicerad UVI, innebär resultatet I mot ampicillin respektive cefadroxil, att stammen kan betraktas som behandlingsbar med dessa medel. I övrigt indikerar benämningen indeterminant (”obestämbar”) att behandlingsutfall med aktuellt medel är svårförutsägbart. I vissa fall kan det vara metodologiska svårigheter, i andra fall kan föreligga begynnande resistensmutationer eller andra orsaker, som gör att behandlingsutfall ej kan predikteras tillfredsställande utifrån resistenstestning. I görligaste mån ges i sådana fall en tolkningskommenter i provsvaren.

R = Resistent.
Bakterien har förvärvat betydelsefulla resistensmekanismer eller är naturligt resistent mot medlet och stammen kan i normalfallet inte förväntas svara på behandling med aktuellt medel.Sökord: