Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Laboratoriemedicin
Version
1.0
Ersätter
.
Giltig from
2010-01-08
Upprättat av
KG
Godkänt av
ES

Provtransporter

Före transport förvaras prov enligt labhandbokens instruktioner för respektive analys. 

Med budbil eller buss

 • Proven skickas i särskilda transportlådor: 
 • Sofiabox (grå låda) med vändbar adressetikett. Låses med nyckel.
 • Röda lådor med vändbar adressetikett. Låses med kodlås. Kod för att öppna låset; kontakta klin kem lab Sunderbyn, provinlämning, tfn 0920-(2)82706.
 • Vid kyltransport:
  Skruva fast frysflaska i lock för röd låda eller lägg i kylblock i grå låda.

  Sätt prov i avsedd pappask eller påse som märks med laboratoriet som det skall till.
  Ev. remisser läggs i plastficka. OBS! Får ej vikas eller böjas.

  Prov till Umeå sätts tillsammans med remiss i påse som märks med ”Prov till Umeå”.

  Blodutstryk/vaginalcytologiska cellprover får ej skickas i samma påse som fixerade patologprover. Cellernas färgbarhet försämras av fixeringsmedlet. Använd lämpligen en plastpåse för att skydda utstryken. 

  Prov med befarad eller känd blodsmitta sätts i skyddshylsa i en särskild påse som märks med smittorisketikett.

 

 •  Vid retur av box/låda:
  Kontrollera att box/låda är tömd och tag sedan bort etikett från lock. Förvara kylblock/frysflaska i frys -20˚C

Tider för transporter till och från Sunderby sjukhus

Med post

Proven skickas med transporthylsa i transportkuvert efter kontroll i Labhandboken att hållbarhet kan följas.

För ytterligare information: Packa provet rätt  

Vid behov av akut analys som utförs på annat laboratorium, då ordinarie transporter ej räcker till, kan hjälp erbjudas från laboratoriet med att förpacka prover. Patientansvarig läkare vid beställande klinik har ansvaret för att transport ordnas och att mottagande laboratorium kan omhänderta proven vid ankomst. Patientansvarig läkare ansvarar också för att kostnaderna kan debiteras beställande klinik i samband med detta. Akut provtransport kan beställas via sjukresor i Överkalix eller på annat lämpligt sätt.Sökord: