Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Laboratoriemedicin
Version
1.0
Ersätter
-
Giltig from
2010-02-08
Upprättat av
GG
Godkänt av
PC

Nasofarynxsekret (NPS)

Sugprov för immunofluorescens eller odling

Provtagning och preparatberedning för virologisk snabbdiagnostik genom antigenpåvisning.

Princip: Influensa, Parainfluensa, RS och Adenovirus förökar sig i respiratoriskt cylinderepitel (flimmerepitel). Det är svårt att få tillräckliga mängder av dessa celler (>25/preparatbrunn) med vanliga pinnprov.

Provet sugs från bakre nasofarynx med hjälp av en sugkateter (art.nr. 10304, diameter 3,2 mm; art.nr. 10303, diameter 2,4 mm; art.nr. 11062, diameter 1,9 mm; art.nr. 12655, diameter 1,6 mm) till ett provtagningsset för trakealsugning (art.nr. 12291, även kallad slemsamlare).

Slemsamlaren består av ett sterilt plaströr av typen 10 mL centrifugrör.
I rörets skruvlock finns två genomgångar med ett plaströr med smalt munstycke på vilket man fäster sugslangen; det andra plaströret med grövre munstycke ansluts till väggsug eller flyttbart motorsug (pumptryck 10 kPa).
Starta pumpen och för in slangen tills spetsen beräknas ligga i bakre-nedre nasofarynx. Observera att sugslangen har en tendens att böja sig. Vrid den så att den böjer sig neråt. Provet skall tas från nedre nasofarynx, eftersom virusförökning sker i respiratoriskt epitel. Sug tills nässekret syns i slangen. Sug på samma sätt i andra näsborren. Efter sugningen låt pumpen gå så att materialet kommer ner i slemsamlaren eller sug igenom katetern med 1-2  mL steril koksaltlösning.  Sätt på det extra skruvlocket tätt. I brist på motorpump kan man ansluta sugslangen till en 20-50 mL injektionsspruta och aspirera med denna. Utbytet med detta förfarande kan dock bli otillräckligt.
Märk röret med streckkodsetikett från remiss eller, om detta saknas, provrörsetikett med patientens födelsenummer, namn, önskad undersökning, insändande avdelning. Använd VAS-remiss eller pappersremiss Mikrobiologiska laboratoriet.
Provet bör transporteras utan dröjsmål till laboratoriet. Provet får inte frysas.Sökord:

Nasofarynxsekret-NPS