Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Laboratoriemedicin
Version
1.0
Ersätter
Giltig from
2010-02-08
Upprättat av
GG
Godkänt av
PC

Biobank

Följande analyser som analyseras vid Laboratoriemedicin berörs av Biobankslagen:

Avdelningen för patologi och cytologi 

Samtliga prov.

Mikrobiologiska laboratoriet 

Alla serologiska prover omfattas av biobankslagen. Systematiskt sparas i biobank endast serologiska prov på gravida. Detta  för att få tillgång till referensserum vid eventuella infektioner under graviditeten. För ändamålet fryser vi överskottsserum från syfilis-, hepatit B- och HIV-prov som kommer från mödravården. Medgivande från patient om lagring i biobank  bör dock fortsättningsvis inhämtas även  i samband med all annan serologisk provtagning och av framför allt följande två orsaker;

  • Behov kan uppstå av  att behöva spara serumprover  för kvalitetsförbättringar av metoder.
  • Serum skickas ibland vidare till annat laboratorium för kompletterande analyser och dessa labb förutsätter att biobankstillstånd har inhämtats.

Blodcentralen 

Alla blodgivare lämnar samtycke om biobank via hälsodeklarationen. 

Allmän information

I samband med provtagning gäller att medgivande ska inhämtas från patienten för att provet vid behov får sparas i biobank. Insändande av remissen innebär att sådant medgivande lämnats, såvida det inte har markerats i densamma att patienten motsätter sig att provet sparas och Nej-talong bifogats (eller att patienten varit oförmögen att uttala sig). OBSERVERA således; för att effektuera patientens önskemål om att  prov INTE ska sparas i biobank, krävs det skriftlig verifiering för varje enskild provtagningsepisod genom insändande av blanketten ”Meddelande till biobanksansvarig”, den s.k. Nej-talongen, vilken ska ifyllas och undertecknas av patienten. Blanketten kan hämtas på NLL ”insidan”.

Se även Biobanken Region Norrbotten

 Sökord:

Biobank