Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
1.2
Ersätter
1.1
Giltig from
2012-04-26
Upprättat av
MY
Godkänt av
PC

VRE (Vankomycin resistenta enterokocker) = GRE (Glycopeptide resistant enterococcus)

Indikation

Misstanke om förekomst av VRE, d.v.s. vancomycinresistenta enterokocker. Rekommenderas t.ex. i samband med smittutredning, när en patient som tidigare varit/är bärare av VRE, ska återinläggas på sjukhus, patiententer som sjukhusvårdats utomlands. Se även PM VRE - handläggning av patient  på Vårdhygiens hemsida.

Provmaterial

Faeces på pinne. Samt i förekommande fall sår/hudlesioner, drän etc., urin (om patienten har/har haft KAD eller katetreras intermittent.

Provtagning och transport

Faeces: Provtagningsset Svart hatt art.nr. 16205. Kyltransport. För övriga lokalisationer, se separata anvisningar för dessa.

Om man i samband med VRE-odling även önskar allmän odling för bakterier, skickas separat prov och remiss om detta.

Metoder

Odling på selektivt substrat.

Svarstid

Negativa resultat inom 2 dygn. Positivt odlingsresultat tar i allmänhet något dygn till.

Kommentar

VRE, d.v.s. Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium har utvecklat resistens mot vancomycin, som är ett glykopeptid antibiotikum indicerat för behandling av allvarliga infektioner av grampositiva bakterier (resistenta mot vanliga antibiotikum). Vancomycin verkar genom att hämma cellväggssyntesen hos den grampositiva bakterien. VRE är en vanlig orsak till vårdrelaterade infektioner. Gener för VRE sitter på genetisk rörliga element och sprids lätt mellan bakterier, s.k. "smittsam resistens".

ReferenserSökord:

VRE Enterococcus.faecalis enterokock GRE infektionshygien smittspårning Vankomycinresistenta.enterokocker Vancomycinresistenta.enterokocker multiresistenta bakterier