Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
3
Ersätter
2
Giltig from
2023-07-27
Upprättat av
EV
Godkänt av
MY

VRE (Vankomycin resistenta enterokocker)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (kod: VRE). Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss använd Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.
Viktig remissinformation: Klinisk infektion, smittspårning, utlandsvistelse

Provtagning

Provtagningsmateriel: transportrör med agar (svart kork, art nr: 16205). Urinrör (art nr:28333).

Provmaterial; faeces (screening), sekret från katetrar/stomier, sårsekret, urin mm

Vid screening av bärarskap: Odlingspinne förs in i ändtarmen eller stomi i förekommande fall, avföring ska finnas på pinnen. Alternativt kan prov tas från avföring, doppa odlingspinnen i avföringen.

Sår: Fukta pinnen vid behov. Ta prov från sår innan rengöring.

KAD/Urin: Kastat eller insamlad urin i urinodlingsrör.

Olika former av konstgjorda öppningar tex PEG, tracheostomi: Fukta pinnen vid behov. Ta prov på sekret runt ingångshålet med odlingspinne.

ESBL-odling kan göras från samma pinnar men viktigt att klistra fast etikett för både ESBL och VRE på provet. Om man i samband med VRE-odling även önskar allmän odling för bakterier skickas separat prov och remiss för detta.

Provhantering

Kyltransport 

Svarsrutiner

Prover odlas dagligen. Vid negativt resultat svar inom 2 vardagar. Positivt odlingsresultat tar i allmänhet något dygn till.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt av VRE. Ingen växt av VRE

Indikation

Smittspårning. Screening vid inläggning eller innan operation till exempel om person har hushållskontakt med känt bärarskap, efter långvarig utlandsvistelse eller sjukvård utomlands. Se även vårdhygiens dokument för mer detaljerad information om när screening av patienter som ska läggas in eller med täta vårdkontakter rekommenderas: Provtagning-screening patient MRB-Multiresistenta bakterier (nll.se).

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Enterokocker förekommer naturligt i den normala tarmfloran, i genitalia och munhålan. Äldre personer med nedsatt immunförsvar liksom individer som fått upprepade antibiotikakurer har ökad risk att drabbas av enterokockinfektioner. Enterokocker kan också kolonisera sår, katetrar och fuktiga områden kring konstgjorda kroppsöppningar. De har också egenskaper som gör att de lätt etableras i sjukhusmiljöer.

Med begreppet vancomycinresistenta enterokocker (VRE) menas i praktiken enterokocker med överförbar vancomycinresistens, den orsakas vanligen av två olika grupper av gener, vanA och vanB. Resistens mot vancomycin hos arterna Enterococcus faecalis och E. faecium omfattas av smittskyddslagen.

Förekomsten av VRE är än så länge låg i Sverige och det är viktigt att begränsa spridningen för att bevara landets relativt gynnsamma resistensläge så länge som möjligt. Konsekvenserna av en permanent ökad VRE-förekomst innebär på sikt fler svårbehandlade infektioner med ökad dödlighet, förlängda vårdtider och ökande kostnader.

VRE är anmälningspliktigt och smittspårningspliktigt.

Interferens och felkällor 

Feltaget prov

Metod

Odling på medium innehållande antibiotika

Ackrediterad

Analysen är inte ackrediteradSökord:

VRE Vancomycin Vankomycin Vancomycinresistenta Vankomycinsresistenta Enterokocker Enterokock Enterococcus faecalis faecium smittspårning MRB multiresistenta
  • Redaktör: Sofia Flymalm
  • Ansvarig: MY
  • Senast ändrad: 2023-07-27 08:34