Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
Ersätter
Giltig from
Upprättat av
Godkänt av

Tularemi, odling

Analyserande laboratorium
Folkhälsomyndigheten
Provmottagningen
171 82 Solna

Provtagningsanvisning

 

Provtagningsinformation

Provtagning för att, med riktad frågeställning tularemi, påvisa F. tularensis från sår, lymfkörtlar m.fl. material bör i första hand utföras med PCR-analys. Detta då odling av bakterien innebär risk för laboratoriesmitta och därför endast utförs på s.k. nivå 3 -(BSL-3) laboratorium.

En indikation för att trots detta välja odling istället för PCR, kan vara att den  kliniska frågeställningen är bredare än enbart tularemi, d.v.s. bakteriella differentialdiagnoser (t.ex. streptokockinfektion) föreligger. Så länge misstanke om tularemi finns med, gäller odling på klass-3 laboratorium  även i  fall av differentialdiagnostiska överväganden.

Det är viktigt att tularemimisstanken  tydligt anges i remissen, även om allmän odling också önskas, detta för att minska risken för smitta hos laboratoriepersonal. Alla prov med angiven tularemimisstanke, kommer att skickas vidare till bakteriologiska laboratoriet NUS (eller annat laboratorium) för såväl specifik F.tularensisodling som allmän odling.”Sökord:

tularemi francisella Francisella.tularensis harpest  lymfadenit PCR