Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2.4
Ersätter
2.3
Giltig from
2021-07-05
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Transglutaminas autoantikroppar (TGA IgA)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

Remiss

VAS i första hand (provkod TGA) eller Mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art nr 12631. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör med gul propp art nr 13066.

CCP och RF körs på samma instrument som denna test varför det går bra att beställa alla dessa 3 tester från samma rör. Centrifugeras 2400g i 5 minuter vid rumstemperatur

Provhantering

Förvaras i kylskåp i väntan på transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Utförs normalt 2 gånger per vecka, besvaras kvantitativt. Referensintervall medföljer svaret.

Referensintervall/Beslutsgräns

Mindre än 7 U/mL är negativt, 7-10 är gränsvärde, mer än 10 är positivt.

Indikationer

Diagnostik av celiaki inklusive dermatitis herpetiformis. Screening; av anhöriga till celiakipatienter; vid typ I diabetes, thyreoidearubbningar, Sjögrens syndrom, kroniska leversjukdomar, Mb Down. Uppföljning av patienter på glutenfri diet eller vid provokation.

Medicinsk bakgrund

Celiaki är en autoimmun sjukdom med den autoimmuna reaktionen riktad mot enzymet transglutaminas. Den drabbar personer med vissa genetiska förutsättningar och utlöses av gluten som finns i vete och motsvarande äggviteämnen i råg och korn. Debut sker vanligen i tidig barnaålder men kan debutera även i hög ålder. Autoimmuniteten leder till inflammation av tunntarmsslemhinnan med villusatrofi. Den enda effektiva behandlingen är glutenfri kost. Celiaki är en systemsjukdom som kan ha koppling till flera andra organsystem. Förutom de klassiska tarmassocierade symtomen, kan ospecifika symtom utan tarmbesvär samt symtom och sjukdomar kopplade till malabsorption föreligga. Celiaki kan även visa sig som kliande hudblåsor, dermatitis herpetiformis "hudceliaki". Buksymtom saknas då inte sällan. Andra asssocierade sjukdomar kan vara bl.a. typ-1diabetes, Addisons sjukdom, Sjögrens syndrom och thyreoidasjukdomar. Vid kromosomsjukdomar som Downs syndrom och Turners syndrom föreligger förhöjd risk för celiaki.Vid celiaki finns en ökad risk för vissa gastrointestinala maligniteter.

IgA antikroppar mot transglutaminas har en hög sensitivitet och sjukdomsspecificitet. De normaliseras snabbt (normalt inom 3-6 månader) vid glutenfri diet.

Interferens och felkällor

Celiakipatienter har förhöjd förekomst av IgA brist. Då testet påvisar specifika IgA-antikroppar, ska nivån av plasma-IgA vara känd. Analysen utförs på klin.kem.lab. och separat prov skickas direkt dit. IgA transglutaminas kan bli falskt negativt hos patienter med IgA brist. Annan diagnostik som då kan tillgripas är; IgG transglutaminas, IgG DGP (deamiderad gliadinpeptid), HLA-typning (samtliga immunologen NUS) samt tarmbiopsi.

Hos små barn kan antikroppar mot deamiderat gliadin (DGP) komma något tidigare än antikroppar mot transglutaminas. Seronegativitet är inte ovanligt vid dermatitis herpetiformis. Hudbiopsi rekommenderas.

Metod

Påvisning av transglutaminas antikroppar av IgA klass med FEIA teknik.

Ackrediterad

Ja Sökord:

transglutaminas autoantikropp TGA celiaki Dermatitis herpetisformis endomysium antikropp gliadinantikropp gluten- enteropati glutenintolerans retikulinantikropp transglutaminas