Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2.3
Ersätter
2.2
Giltig from
2021-06-29
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Syfilis

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod: Syfili) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art nr 12631 eller art nr 28331 . Minst 1 ml serum behövs. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör (minst 2 st fulla rör) med gul propp art nr 13066.

Provhantering

Centrifugeras vid 2400g i 5 minuter.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analyseras alla vardagar. Positiva prover skickas för verifiering till KS och handläggningstiden blir ca 1 vecka.

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras positiv eller negativ

Indikation

Klinisk misstanke om syfilis (lues), screening av blodgivare och gravida samt vid fertilitetsutredningar och organdonationer.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Syfilis orsakas av spiroketen Treponema pallidum. Vid syfilis bildas olika antikroppar. Dessa kan påvisas med "ospecifika serologiska metoder", där antigenet utgörs av olika typer av lipidextrakt och med "specifika serologiska metoder", där antigen från syfilisspiroketen används. Syfilis-antikroppar-screeningtest är ett specifikt test och blir positiv ungefär samtidigt som de första kliniska tecknen på syfilis. Alla screeningpositiva prover skickas för verifiering till annat laboratorium för analys med andra metoder (VDRL, TPPA och Lues IgM). Positiv syfilis-serologi utan kliniska symptom kan ses vid adekvat behandlad syfilis, utläkt syfilis, sen latent syfilis samt vid annan treponematos (Yaws, Bejel, Pinta).

Interferens och felkällor

Hög lipidhalt, hemolys eller röda blodkroppar i centrifugerat serumprov kan störa analysen.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA). Antikroppar av IgM och IgG-klass mot Treponema pallidum påvisas.

Ackrediterad

JaSökord:

Syfilis , syfili, treponema palladium, Lues