Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2
Ersätter
1
Giltig from
2022-05-02
Upprättat av
EV
Godkänt av
MY

Smittspårning GAS

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: SMIGAS)
Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Provtagningspinne med transportrör (16205, svart kork) från flera olika provtagningslokaler. Cervix/vagina, svalg, navel, hörselgång, näsa och sår kan bli aktuellt. Odlingspinne i transportrör med agar (svart-, orange- eller blå kork).

Provhantering

Prov transporteras till laboratoriet snarast möjligt. Förvaras i kyl innan transport.

Svarsrutiner

Både negativa och positiva odlingar som ej resistensbestäms slutbesvaras efter en vardag, gäller odling från svalg.

Alla positiva odlingar från övriga lokaler preliminärbesvaras i väntan på resistensbestämning, vilket tar ytterligare 1 dygn. Slutsvar efter 2 vardagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ingen/sparsam/måttlig/riklig växt

Indikation

Smittspårning av personal, närstående och medpatienter vid fynd av invasiv GAS-infektion hos nyförlöst eller nyfödd. Se smittspårningsrutin GAS (vårdhygien).
Smittspårning kan även bli aktuellt vid misstänkt nosokomialt förvärvad invasiv GAS-infektion hos annan patient.

Påvisad GAS skickas till Folkhälsomyndigheten för epidemiologisk typning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

β-hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) är en vanlig orsak till hud- och mjukdelsinfektioner. Barn i förskoleålder kan bära på bakterien i svalg utan att den orsakar symtom och det är också en anledning till att den sprids i framförallt barngrupper. Vanliga infektioner är halsfluss, svinkoppor, nagelbandsinfektion och ytliga sårinfektioner. Asymtomatiskt bärarskap i vuxen ålder är inte lika vanligt men förekommer. Den kan också orsaka invasiva infektioner som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

β-hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) kan orsaka postpartumendometrit och sepsis hos nyförlösta och nyfödda. En relativt ovanlig men allvarlig infektion med risk för smittspridning. Vid ett konstaterat fall kommer utredning av smittkälla och smittspårning ske. Vid fynd av GAS som hittats via smittspårning skickas provet för epidemiologisk typning.

Interferens och felkällor

Om odlingen ej beställs som kod SMIGAS och det inte framgår att provet tillhör en aktuell smittspårning kommer provet ej skickas för epidemiologisk typning.

Metod

Odling

Ackrediterad

Svalg; Ja. Öra, näsa sår, cervix/vagina, navel: Nej.Sökord:

Smittspårning GAS β-hemolyserande streptokock grupp A streptokocker S. S pyogenes Streptococcus Streptococcus endometrit SMIGAS barnsängsfeber betahemolyserande
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2022-05-30 08:51