Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2
Ersätter
1
Giltig from
2020-06-16
Upprättat av
MY
Godkänt av
MY

Smittspårning av ESBL-CARBA

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: SMICAR)

Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Pinnprov, provtagningsset Svart hatt art. nr. 16205.

Faeces: Provtagningspinnen doppas i feces alt. för in provtagningspinnen ett par cm i rektum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen.

Sår/hudlesioner: Pinnen tas med viss kraft och roteras ordentligt mot sårkanten/hud.

Infarter; CVK/PVK, drän etc:Provet tas från/runt insticksstället.

Urin, om patienten har/har haft KAD eller katetreras intermittent. Se urinodling.

Provhantering

Förvaras och transporteras kylt.

Svarsrutiner

Analysen utförs vardagar.

Negativa resultat 2-3 dagar.

Positiva resultat 2-5 dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt av ESBL-CARBA/Ingen växt av ESBL-CARBA

Indikation

Vid smittspårning som görs i samband med att en ESBLCARBA bärare vårdats på avdelning och smittspridning kan ha skett

Medicinsk bakgrund/Tolkning

ESBLcarba (extended-spectrum beta-lactamase, karbapenemas) är ett samlingsnamn för enzymer som bryter ned antibiotika ur betalaktamgruppen, inklusive karbapenemer. Karbapenemer (imipenem, meropenem och ertapenem) är förstahandsval vid infektioner med multiresistenta gramnegativa tarmbakterier. Många olika varianter av karbapenemer finns tex NDM, KPC, VIM, IMP och OXA-enzymer. ESBLcarba förekommer framförallt hos gramnegativa tarmbakterier (Enterobacteriaceae), som till exempel Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae. Dessa bakterier förekommer normalt i tarmfloran hos friska människor utan att orsaka infektion (kolonisation), men kan även orsaka olika behandlingskrävande infektioner såsom urinvägsinfektioner, bukinfektioner och sepsis.

ESBLcarba är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga och ska anmälas av behandlade läkare. Smittspårning görs efter samråd med Vårdhygien och/eller Smittskydd.

Inom vården kan bristande följsamhet till basala hygienrutiner med förorenade händer och kläder föra smitta vidare från en patient till nästa. Dåligt rengjord sanitär utrustning/instrument och överbeläggningar kan också bidra till spridningen.

Interferens och felkällor

Kontrollera att faeces finns på provpinnen efter provtagning. Rengör inte sår/hedlesion innan provtagning, ESBLcarba kan finnas i den koloniserande floran.

Metod

Odling på selektiva agar.

Ackrediterad

NejSökord:

Smittspårning ESBL-Carba SMICAR Smittspårning ESBL-CARBA karbapenemas VIM KPC NDM OXA IMP
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2020-06-16 17:25