Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2
Ersätter
1
Giltig from
2022-03-04
Upprättat av
MY
Godkänt av
MY

Sårodling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: ODLING)

Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Viktig remissinformation: Provlokalisation dvs. provtagningsställe. Typ av sår; ytligt, djupt, böld/abscess, djur- eller människobett, brännskada, nekrotiserande fasciit, hudtransplantation (tagställe eller transplantat), kroniskt sår, diabetessår, operationssår, fistel. Ange om misstanke om MRSA.

Infektionstecken? Finns främmande material i såret (osteosyntes, drän, kvarliggande kateter etc)? Misstänks biofilmsassocierad infektion? Misstanke om aktinomykos? Önskas svampodling? Immunsuppression? Vistelse utomlands.

Aktuell/planerad antibiotikabehandling.

Vid misstanke om tularemi (harpest) ska provet skickas direkt till säkerhetslab P3, se anvisning i labhandboken

Provtagning

Ta bort nekrotiskt material, krustor och var från såret. Smetiga sår tvättas med sterilt vatten eller koksaltslösning för att få bort koloniserande bakterieflora. Ta provet i sårkanten mellan infekterad och frisk vävnad vid ytligt sår. Vid djupt sår och böld roteras pinnen i sårbotten. Odlingspinne i transportrör med agar (svart kork art nr 16205, orange kork art nr 16207, eller blå kork art nr 16206).

Abscesser: Se anvisning i labhandboken

Screening av multiresistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL): Se respektive anvisning i labhandboken: MRSA, VRE, ESBL.

Provhantering

Prov transporteras till laboratoriet snarast möjligt. Förvaras i kyl innan transport.

Svarsrutiner

Positiva odlingar svaras efter 2 vardagar om ingen resistensbestämning utförs, 2-4 dygn om resistensbestämning. Fynd av vissa primärpatogener tex betahemolyserande streptokocker grupp A preliminärbesvaras.

Negativa odlingar slutbesvaras efter 2 dygn, vissa frågeställningar tex djurbett och aktinomykos odlas längre tid, 5 respektive 10 dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ingen/sparsam/måttlig/riklig växt.

Indikation

Misstanke om sårinfektion; infektionstecken (rodnad, svullnad, värmeökning och mer värk) i olika typer av sår.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Värdet av olika bakteriefynd bedöms på basis av lämnade remissuppgifter.

Anaerob odling sker på djupa sår, fistel, böld/abscess, operationssår eller på begäran.

S. aureus och betahemolytiska streptokocker är de vanligaste primärpatogenerna. Vanligt är även fynd av Pseudomonas aeruginosa, som i första hand betraktas som kolonisatör i sår och resistensbestäms inte rutinmässigt. Men vid brännskada samt om annan nedsatt sårläkningsförmåga föreligger hos patienten tex. diabetes, immunsuppression, operationssår, cytostatikabehandling, etylism etc. kan resistensbestämning bli aktuell.

Normala hudflorebakterier såsom koagulasnegativa stafylokocker och corynebakterier är ofta koloniserande i sår men kan ha relevans vid brännskador, djupa infektioner med främmande material, till exempel protesinfektioner, operationssår med nät eller annat inopererat.

Tarmbakterier räknas vanligen som koloniserande, lågpatogen flora med lågt prediktivt värde i öppet, ytligt sår. Vid brännskada och vid djupare sår, tex operationssår, kan de vara relevanta.

Hos patient med misstanke om MRB-bärarskap ska screeningodling göras även från sår, för även om vissa av dessa bakterier sällan orsakar sårinfektion så kan de kolonisera såret.
Meticillinresistenta S. aureus, MRSA, kan både kolonisera ett sår och orsaka sårinfektion.

Interferens och felkällor

Relevanta patogener kan döljas under koloniserande flora, därför viktigt att rengöra såret från var. Långsamväxande bakterier kräver riktad frågeställning, tex aktinomyces, eftersom de inte hinner växa ut utan förlängd odlingstid.

Att resistensbestämning lämnas för en bakterie betyder inte att antibiotikabehandling rekommenderas. Detta ställningstagande baseras på den kliniska bilden. Det kan i svårbedömda fall vara nödvändigt att konsultera infektionsmedicinsk expertis.

Falskt negativa resultat kan framför vid överväxt allt framkomma vid utebliven rengöring av såret (dvs om den koloniserande floran i såret inte har tvättats bort), vid olämplig transport eller på grund av antibiotika i provmaterialet.

Metod

Odling

Ackrediterad

NejSökord:

Sår Sårsekret Sårodling ODLING djurbett bett biofilm människobett brännskada protesinfektion operationssår djup sårinfektion allmän odling hundbett kattbett 
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2022-03-04 11:30