Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?


Mikrobiologiska laboratoriet
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2022-02-01
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

SARS CoV-2 IgG Antikroppar

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: COV2AK)

Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Använd Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss. OBS! Endast pappersremiss version 18 och 19 får användas.

Ange insjuknandedatum och symtom eller om provet tas för att veta antikroppsnivå efter vaccination.

Provtagning

Gelrör med gul propp art nr 12631 eller art nr 28331. Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Om detta inte är möjligt kan kapillärblod tas i mikrotainerrör med gul propp art nr 13066. Microtainerrör ska fyllas helt. Minst 300 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.

Provhantering

Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet. Transporteras i kylväska.

Svarsrutiner

Analyseras måndag-fredag.

Svar lämnas inom 1-4 arbetsdagar.

OBS! Akuta svar inför ställningstagande till monoklonal antikroppsbehandling kan endast beställas per telefon! Ring Mikrobiologen dagtid eller Kemlab (Sunderbyn) kvällstid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Kvantitativt test för IgG-Spikeantikroppar besvaras:

Påvisade 100 – >40 000 AU/ml

Gränsvärde ≥50 - <100 AU/ml

Ej Påvisade <50 AU/ml

Kvalitativt test för IgG-nukleokapsidantikroppar besvaras Påvisade, Gränsvärde eller Ej Påvisade.

Indikation

Vid misstanke om aktuell, nylig eller genomgången SARS-CoV-2 infektion samt om man önskar veta antikroppsnivå efter vaccination. För sjukhusvårdade patienter där misstanke om covid-19 kvarstår trots att SARS-CoV-2 RNA ej har påvisats med PCR.

Kan även vara aktuellt med serologi för andra patienter där behandlande läkare bedömer att påvisande av antikroppar mot SARS-CoV-2 har betydelse för fortsatt handläggning.

IgG-antikroppar mot Spike-antigen bildas både efter genomgången infektion och vaccination.

IgG-antikroppar mot nukleokapsid-antigen bildas vid genomgången infektion, men ej vid vaccinering.

OBS! I det akuta skedet ska PCR-analysen användas från luftvägssekret vid frågeställning om pågående covid-19.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Påvisning av IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 (nukleokapsid- och spikeantikroppar) kan användas som markör på genomgången covid-19 alternativt en långdragen pågående infektion.

Kontroll av kvantitativa antikroppar efter vaccination kan vara aktuellt för särskilda patientgrupper (spikeantikroppar). .

Enligt den kunskap som finns tillgänglig idag, så serokonverterar en majoritet, över 90%, av sjukhusvårdade covid-19-patienter 3-4 veckor efter symtomdebut. Dock verkar inte alla som genomgår covid-19 utveckla mätbara nivåer av IgG (kanske framför allt de med milda symptom), vilket man får ha i beaktande vid negativt svar. Analys av SARS-CoV-2 IgG är framförallt av värde när den kliniska bilden talar för covid-19 men inte kan bekräftas genom påvisande av SARS-CoV-2-RNA.

SARS-CoV-2 IgG Spike och Nukleokapsid:

Ej Påvisade antikroppar talar emot genomgången infektion eller vaccination. Men kan även bero på för tidigt taget prov alternativt för sent taget prov, dvs att antikroppsnivån har sjunkit under detekterbar nivå, kan även bero på utebliven detekterbar antikroppsproduktion.

Gränsvärde betyder att antikroppar ej säkert kan påvisas. Se ovan samt ospecifik reaktion på något som korsreagerar med antigenet.

Påvisade antikroppar talar för en tidigare genomgången infektion, eller förväntat resultat efter vaccination. Påvisade antikroppar skyddar mot allvarlig sjukdom men ej mot smitta.

Interferens och felkällor

Korsreaktivitet kan förekomma mot SARS-CoV-1 (det första SARS-virus som cirkulerade 2002/3 men som aldrig nådde Sverige) och Coronavirus OC43, men mycket lite mot alla andra humanpatogena Coronavirus (förkylningsvirus som cirkulerar kontinuerligt i Sverige).

Metod

Kvantitativ och Kvalitativ CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay)

Båda testerna som används för påvisning av IgG mot SARS-CoV-2 uppfyller de prestandakrav som anges av Folkhälsomyndigheten. Specificiteten är >99,5% baserat på 200 serumprov tagna under åren 2014-2019 (dvs för pandemin).

Ackrediterad

Nej.Sökord:

SARS CoV-2 IgG Antikroppar, coronavirus, corona, COV2AK, Covid-19, coronavirus, SARS CoV-2, covid, serologi covid, antikroppar, covid nukleokapsid spike
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2022-02-01 16:06