Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
3
Ersätter
2
Giltig from
2022-10-27
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Reumafaktor IgM (RF IgM)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod RF) eller Mikrobiologens pappersremiss. 

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art nr 12631. Minst 0,5 ml serum behövs. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör med gul propp art nr 13066.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.
Förvaras i kylskåp i väntan på transport, transporteras i kylväska eller
rumstemperatur.

Svarsrutiner

Utförs normalt 2 gånger per vecka, besvaras kvantitativt.

Referensintervall /
Beslutsgräns

< 5 IU/mL = negativ
5-7,9 IU/mL = gränsvärde
≥ 8 IU/mL = positiv

Fördelningen i en frisk population (blodgivare): 93% negativa; 2% gränsvärde; 5 % positiva.

Indikation

Diagnostik och klassificering av reumatoid artrit 

Medicinsk bakgrund

Reumatoid Artrit (RA) är en av de vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomarna (prevalens 1-2%). Den karakteriseras av kronisk inflammation i lederna och kan leda till progressiv erosion och broskdestruktion. Reumatoid faktor (RF) är en antikropp mot Fc delen av Immunoglobulin G.

Testet påvisar reumafaktor av IgM klass som är den enskilt viktigaste immunglobulinklassen vid diagnosticering av reumatoid artrit.

Med kombination av tecken och symtom, kan RF spela en roll både för diagnos och prognos och är därför en av klassificeringskriterierna i American College of Rheumatology (ACR). Ungefär 80% av personer med reumatoid artrit har detekterbar reumatoid faktor. RF är en viktig prediktor för allvarligare sjukdom, inkluderat extraartikulära manifesta-tioner eller benerosion och ökad dödlighet. Ju högre nivåer av RF ju högre risk för mer destruktiv artikulär sjukdom.

Se även anti-CCP

Interferens och felkällor

Reumafaktor visar låg diagnostisk specificitet därför att RF finns hos patienter med andra autoimmuna sjukdomar, infektionssjukdomar. De finns även i en märkbar proportion av friska och då speciellt äldre individer. Reumatoid faktor kan också bli förhöjd vid Sjögren's syndrom (finns hos nästan 100%),kronisk hepatit, annan kronisk virusinfektion, leukemi, dermatomyosit, infektiös mononukleos, systemisk skleros och systemisk lupus erythematosus (SLE). 

Metod

ELIA med fluorescensmätning. Kanin IgG utgör antigen i testet (som det traditionella Waaler-Rose test). Påvisar specifikt reumafaktor av IgM klass.

Ackrediterad

JaSökord:

reumafaktor autoantikropp endokardit latex RA reumatoid-artrit RF Sjögrens-syndrom SLE