Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
3
Ersätter
2
Giltig from
2020-06-05
Upprättat av
MY
Godkänt av
MY

Puumala virus IgM och IgG antikroppar

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod nefrop) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Serum eller 5-10 mL venblod i vakuumrör med guldgul propp, art nr 12631

Provhantering

Prov bör transporteras till laboratoriet snarast möjligt. Prov som förvaras på avdelning längre än en timme före transport ska förvaras i kylskåp.

Svarsrutiner

Analyseras dagligen alla dagar. Negativa och positiva test slutbesvaras. Prover som blir gränsvärde skickas till Viruslab i Umeå för verifierande analys med immunofluorescens (IF) IgM och IgG innan slutsvar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej Påvisade/Gränsvärde/PÅVISADE

Indikation

Misstanke om Sorkfeber/Nefropathia epidemica/Hemorragisk feber med renalt syndrom/Myhrmans nefrit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Puumalavirus hör till Bunyaviridae, gruppen Hantavirus.
Skogssorken (Myodes glareolus) är smittobärare. Människor smittas vanligen genom inandning av t ex damm, infekterat med virus från utsöndringar från skogssorken (urin, faeces, saliv). Troligen kan Puumalaviruset klara sig utanför värddjuret i flera veckor. Under sorkår, då sorkpopulationen är ökad, ses ökat antal fall av sorkfeber.
Inkubationstid vanligen omkring 1 månad.
Anmälningspliktig enlig smittskyddslagen.

IgM antikroppar kan i regel påvisas vid några dagar efter insjuknandet, ca 95% har IgM och ca 90% har IgG.

Sjukdomen börjar med hög feber och frossa, huvudvärk, buk- och ryggsmärta, kräkningar, illamående, myalgi, hudutslag, konjunktivit, trombocytopeni, ev blödningar. Efter några dagar – en vecka oligurisk fas med akut njursvikt, som sedan övergår i en polyurisk fas och elektrolytrubbningar. Konvalescentfasen pågår i veckor-månader med gradvis normalisering av njurfunktion.

Interferens och felkällor

Prov taget direkt i anslutning till insjuknande kan vara negativt, varför ett nytt prov bör tas efter 1 vecka efter symtomdebut. Konvalescentprov kan också övervägas efter 2-4 veckor efter symptomdebut om misstanken kvarstår trots negativt snabbtest för Puumala IgM.

Metod

Immunokromatografisk snabbtest för kvalitativ påvisning av IgM antikroppar mot Puumalavirus.

Ackrediterad

JaSökord:

Puumala virus IgM och IgG antikroppar Nefrop Nephropathia.epidemica Bunyaviridae Myhrmans-nefrit Puumalavirus sorkfeber Puumala
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2020-06-05 12:43