Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
1.3
Ersätter
1.2
Giltig from
2021-06-09
Upprättat av
MY
Godkänt av
MY

Pleuravätska odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS-kod: ODLING ange provmaterial pleuravätska, pleurapunktat
I första hand elektronisk remiss alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.
Direktmikroskopi ska begäras separat, VAS-kod :MIKRO

Provtagning

Punktion: Noggrann desinfektion av huden innan punktion, låt lufttorka. Aspiration med steril spruta.
Vid snabb transport till laboratorium (<1 dygn): Spruta ned minst 7mL i ett sterilt plaströr med skruvlock.

Vid lång transporttid (>1 dygn): Spruta ned i aerob och anaerob blododlingsflaska, 3 - 8 mL per flaska.

Dränpåse: Byt påse till patienten. Påsen med pleuravätska desinfekteras och punkteras. 

Provhantering

Sterila rör med pleuravätska och pleuravätska sprutad i blododlingflaska förvaras i rumstemperatur innan och under transport.

Svarsrutiner

Positiva odlingar telefonbesvaras vid växt. Negativa odlingar slutbesvaras efter 6 dygn.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Pleurit, utredning av pleuravätska, vid misstanke om empyem till följd av pneumoni, lungabscess, spridning av infektion från tex subfrenisk abscess.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Pleuravätska (hydrotorax) är en vanlig manifestation vid en rad olika sjukdomar. Orsakerna kan vara flera och sträcker sig från benigna, behandlingsbara tillstånd till allvarliga, maligna sjukdomar. Om pleuravätskan är grumlig kan orsaken vara ett empyem (om illaluktande kan anaeroba bakterier vara orsaken). Pleuravätska förekommer hos drygt hälften av alla patienter som vårdas inneliggande med pneumoni. I tidigt skede är pleuravätskan steril och resorberas spontant efter antibiotikabehandling. Om pleuravätskan är klar och lättflytande kan orsaken vara virus (ger sällan större mängd pleuravätska), TBC, malignitet mm.

Interferens och felkällor

Anrikningen i blododlingsflaska innebär att ett fåtal bakterier från infektionshärden kan detekteras men även en risk att bakterier som kontaminerat provet (tex. hudflora) vid provtagningen kan tillväxa.
vid tuberkulos-misstanke skickas pleuravätska till Mikrobiologen NUS.

Metod

Odling, anrikning

Ackrediterad

JaSökord:

Pleurit lungsäcksinflammation pleuratappning torakocentes pneumoni empyem odling empyem lungabscess subfreninsk abscess esofagusperforation thoraxtrauma hydrothorax pleuradrän thoraxdrän toraxdrän
  • Redaktör: Maria Hennersson Zemrén
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2021-06-10 13:31