Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mikrobiologiska laboratoriet
Version
3.0
Ersätter
2.1
Giltig from
2021-11-12
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Mycoplasma pneumoniae antikroppar

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

Remiss

VAS i första hand (provkod MYCO) eller Mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art nr 12631 eller art nr 28331. Minst 1 ml serum behövs. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör med gul propp artnr 13066.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Utförs normalt 1 gång/vecka.

Referensintervall/Beslutsgräns

Mycoplasma pneumoniae IgG besvaras kvantitativt:

< 20 U/mL = Negativt

> 20 U/mL = Positivt

Mycoplasma pneumoniae IgM besvaras: Negativ, Gränsvärde respektive Positiv.

Indikation

Diagnostik av infektioner orsakade av Mycoplasma pneumoniae, i huvudsak luftvägsinfektioner fr.a. pneumoni och bronkit. Observera att PCR-analysen alltid ska väljas för korrekt diagnostik i det akuta skedet!

Medicinsk bakgrund

M.pneumoniae är en bakterie som helt saknar cellvägg, vilket gör att den ej är åtkomlig för behandling med betalaktamantibiotika, vilket inte minst motiverar diagnostiska ansträngningar. Luftvägsinfektioner p.g.a. M.pneumoniae är vanligt förekommande och drabbar främst barn, ungdom och yngre vuxna. Immuniteten är ofullständig och reinfektioner förekommer. Förekomst av IgG-antikroppar i serum hos friska vuxna är hög. I karaktäristiska fall utvecklas, efter en vanligen några veckors inkubationstid, en successivt tilltagande övre/nedre luftvägsinfektion. Mikrobiologisk diagnos ställs antingen genom DNA-påvisning m.h.a. PCR (bästa val i det akuta skedet) på luftvägssekret (se Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae DNA) eller serologiskt genom påvisande av signifikant IgM-antikroppsnivå i enstaka prov eller signifikant förändring av IgM och/eller IgG-antikroppsnivå i prov tagna med cirka 14 dagars mellanrum.
Seronegativitet i tidigt taget prov utesluter inte aktuell infektion, och serokonversion, d.v.s. tillkomst av antikroppar i uppföljningsprov, är bevisande för aktuell primärinfektion.
Utvecklingen av IgM-svar kan vara långsam och dessutom kan vid reinfektioner IgM-svaret vara mindre uttalat och till och med saknas. Diagnosen baseras då på signifikant IgG-stegring mellan akut- och konvalescentprov. IgM-negativa prov väl in i andra sjukdomsveckan talar vanligen mot aktuell infektion.

Tolkning

Klinisk tolkning av resulteten medföljer varje svar.

Interferens och felkällor

Se medicinsk bakgrund.

Metod

ELISA. Testet påvisar IgG- respektive IgM-antikroppar mot Mycoplasma pneumoniae.

Ackrediterad

Nej.Sökord:

mykoplasma mycoplasma köldagglutinin mykoplasma pneumoni Myco Mycoplasma pneumoniae atypisk pneumoni atypisk lunginflammation