Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
1.4
Ersätter
1.3
Giltig from
2010-09-29
Upprättat av
PC
Godkänt av
PC

Meticillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) odling

Indikation

Diagnostik av S. aureusstammar resistenta mot flertalet beta-laktamantibiotika (MRSA = methicillin resistent Staphylococcus aureus, se kommentar nedan. Smittspårning.Uppföljning av bärarskap. Anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Provmaterial

Näsöppning, svalg, perineum eller ljumske. I förekommande fall även från; sår, eksem, insticksställe för kanyl/kateter, dränvätska, KAD-urin.  

Provtagning och transport

Provtagningsset Svart hatt; urin i sterilt rör, art nr 11183.

Metod

Odling. Screening med cefoxitin på selektivt medium. Verifiering genom påvisande av PBP2a (penicillinbindande protein) och/eller påvisande av mecA-gen.  

Svarstid

Negativa efter 1 dygn. Positiva i normalfallet 2 dygn.

Kommentar

Betalaktamantibiotika verkar genom att interferera med bakteriers cellväggssyntes. Methicillinresistens hos stafylokocker uppstår p.g.a. produktion av ett alternativt penicillinbindande protein (PBP2a) till vilket betalaktamantibiotika har dålig affinitet. Därigenom kan betalaktam inte binda sig till bakteriecellen och därför inte heller interferera med dess cellväggssyntes. Detta innebär resistens mot flertalet betalaktamantibiotika, f.n. samtliga i Sverige registrerade sådana. Produktionen av PBP2a styrs av mec A-genen. Methicillin används inte längre i terapin, där det ersatts av oxacillingruppens antibiotika (kloxacillin, flukloxacillin, dikloxacillin), men i nomenklaturen lever det kvar. För påvisande av methicillinresistens används på laboratoriet den gamla cefalosporinen cefoxitin som screeningsubstans, vilken har hög sensitivitet. Förekomst av PBP2a på framodlad cefoxintinresistent stam påvisas genom ett agglutinationstest. Detta test har mycket hög sensitivitet och specificitet och positiva besvaras preliminärt som MRSA och smittkyddsanmäles. Isolatet skickas för verifiering genom påvisande av mec A-gen med PCR till klinisk mikrobiologi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, (PCR utföres f.n. i normalfallet nästkommande vardag) samt för epidemiologisk typning till SMI.

Kontrollprovtagning (screening av riskgrupper eller kontaktspårning runt känt MRSA-fall) utföres från ovan angivna lokalisationer på patienter respektive vårdpersonal som uppfyller gällande kriterier.

Referenser

  • BSOP 29 Standard operating procedure: Investigation of specimens for screening for MRSA
  • Archer GL. Staphylococcus aureus: a well-armed pathogen. Clin Infect Dis 1998;26:1179-1181
  • Chrisostomo MI et al. The evolution of methicillin resistance in Staphylococcus aureus: similarity of genetic backgrounds in historically early methicillin-susceptible and- resistant isolates and contemporary epidemic clones. PNAS 2001;98:9865-9870
  • Jörbeck H, Parment P-E. MRSA hotar även Stockholmsregionen. Läkartidn 2002;99:1182-1183
  • Kampf G et al. Inducibility and potential role of MecA-gene positive oxacillin-susceptible Staphylococcus aureus from colinized healthcare workers as a source for nosocomial infection. J Hosp Infect 2003;54:124-129
  • Salmenlinna S et al. Molecular epidemiology of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Finland. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000;19:101-107
  • Seeberg S et al. Så hävdes MRSA-utbrottet i Göteborg: med strikta rutiner och omfattande kontrollodlingsprogram. Läkartidn 2002;99:3198-3204.
  • Skov R et al. Evaluation of cefoxitin 30 microg disc on Iso-Sensitest agar for detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Antimicrob Chemother 2003;52:204-207
  • Wielders CL et al. mecA gene is widely disseminated in Staphylococcus aureus population. J Clin Microbiol 2002;40:3970-3975
  • www.smittskyddsinstitutet.se


Sökord:

Meticillin-resistent-Staphylococcus.aureus meticillin MRSA stafylokock Staphylococcus.aureus multiresistenta bakterier