Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2
Ersätter
1
Giltig from
2023-01-13
Upprättat av
UL
Godkänt av
UL

Meningit/encefalit panel PCR

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (VAS-kod PANMEN) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Likvor i sterilt rör. Gärna >1 mL

Provhantering

Då provet är en akutanalys ska det omedelbart transporteras till laboratoriet och överräckas till personal på laboratoriet alternativt kontaktas laboratoriet om att provet är på väg. Behöver inte kyltransporteras.

För beställningar i efterhand kan provet anlyseras om det förvarats i rumstemperatur i max 1 dygn eller i kylskåp i max 7 dygn.

Svarsrutiner

Analysen utförs dagtid alla dagar i veckan. Elektroniskt svar till inremitterande samt ibland även telefon kontakt.

Referensintervall/Beslutsgräns

PÅVISAD /ej påvisad för respektive agens som ingår i analysen

Indikation

Misstanke om akut meningoencefalit.

Testet är inte avsett för användning på likvor insamlat via medicintekniska produkter, t.ex. shuntar.

Analysen ersätter inte odling, som alltid ska beställas samtidigt.

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Nukleinsyrapåvisning för följande meningit- och encefalitpatogener:

Bakterier:
Streptococcus pneumoniae (pneumokocker)
Neisseria meningitidis (meningokocker)
Haemophilus influenzae
Listeria monocytogenes
Streptococcus agalactiae (grupp B streptokocker)
Escherichia coli (kapsel typ K1)

Virus:
Humant herpesvirus typ 1 och 2 (HSV-1 och HSV-2)
Varicella Zostervirus (VZV)
Enterovirus
Humant herpesvirus 6 (HHV-6)
Humant parechovirus
Cytomegalovirus (CMV)

Svampar:
Cryptococcus neoformans/gatti (kryptokocker)

För att nå högsta känslighet ska provet tas under de första sjukdomsdygnen med undantag för herpesvirus där man når maximal känslighet först 3 dygn in i sjukdomsförloppet varför upprepad testning kan vara befogat ifall testet initialt blev negativt. Negativt resultat utesluter inte förekomst av aktuella agens.

Interferens och felkällor

I testet ingår inte EBV (Epstein-Barr virus). Denna frågeställning skickas vidare till annat laboratorium..Testet har inte validerats på likvor från patienter utan symtom på meningit/encefalit eller på patienter med nedsatt immunförsvar. Testet är endast kvalitativ. Eftersom nukleinsyra kan kvarstå i flera veckor efter genomgången infektion kan svaret inte användas för att säga något om aktualiteten av påvisade fynd.

Metod

Snabb multiplex realtids-PCR (DNA/RNA) på FilmArray

Ackrediterad

NejSökord:

Meningit encefalit panel PCR PANMEN viral encefalit meningoencefalit akut meningit bakteriell meningit filmarray hjärnhinneinflammation CNS-infektion