Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
1.0
Ersätter
Giltig from
2014-08-12
Upprättat av
PC
Godkänt av
PC

Malaria, mikroskopi och snabbtest

Utförande laboratorium

Vardagar kl.07.30-16.30 mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Jourtid (vardagar kl.16.30 – 07.30 samt lör-, sön- och helgdagar) utförs malariadiagnostik av klinisk kemi tillsammans med infektionsjouren.

Infektionsjouren ska kontaktas innan malariaprov skickas under jourtid samt om malariaprov tas på inrättning utanför Sunderby sjukhus oavsett tidpunkt!

Remiss

Elektroniskt via VAS (VAS kod malarM)  alt. pappersremiss

Ange förmodad smittort, eventuell profylax och provtagningstid
OBS! Ange svarsmottagare och telefonnummer med passning för telefonsvar. Om inte förutsättning för telefonsvar finns ska patienten skickas till infektionsklinik!

Provtagning

Blod venöst i EDTA-rör, lila kork, art.nr. 12131  eller kapillärt i EDTA mikrotainerrör, 250-500 mikroliter
Om transporttid mindre än 3 timmar:
Skicka EDTA-röret. Tjock droppe och utstryk görs på Sunderby lab
Om transporttid mer än 3 timmar:
Tjock droppe och utstryk utförs vid provtagningen. Bifoga 4 utstryk och 2 tjocka droppar. Skicka även med blod i EDTA-rör för snabbtest.
Tjock droppe:Rör ut 10 mikroliter blod med en glasstav eller träpinne på ett objektglas, art.nr. 10425, till en 10 kronas storlek. Rör i ca 5 sekunder. Storleken på droppen är inte kritisk, men droppen bör inte vara för tjock trots namnet! Rör i så fall hellre ut på större yta. Tryckt text ska kunna läsas igenom droppen. Lufttorkas innan glasen stoppas i transporthylsa art.nr. 14240 alt. 15442.
Utstryk: görs som ”diff”; liten droppe i ena kortsidan av glaset (se ovan). Ta ett annat glas i 45 graders vinkel mot droppen, fånga upp denna och dra framåt över glaset med lätt hand så det bildas en tunnare ”svans” på motsidan

Provhantering

AKUTPROV. Lämnas snarast till laboratoriet
Tjock droppe och utstryk håller sig oförändrade efter lufttorkning.Skickas till laboratoriet i transporthylsa för objektglas
EDTA-blod i kylskåp i väntan på transport.

Svarsrutiner

Direktmikroskopi och snabbtest utförs på alla prover. Telefonsvar lämnas oavsett resultat under jourtid, i övrigt på positiva. Snabbtest besvaras som negativ/positiv för P.falciparum respektive för P.species (P.vivax,ovale, malariae,falciparum). Snabbtesten besvaras elektroniskt som ett preliminärsvar i avvaktan på mikroskopi. Vid svar på snabbtest där mikroskopi inte är utförd ska alltid infektionsjouren Sunderby sjukhus kontaktas av beställaren för ställningstagande till akut mikroskopi!

Referensintervall /Beslutsgräns

Mikroskopi; Påvisad/Ej påvisad. Snabbtest; Positiv/Negativ

Indikation

Klinisk misstanke om malaria. Feber och oklara symtom hos person som vistats i endemiskt område.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Malaria orsakas av protozoer (urdjur) av släktet plasmodium. Människor infekteras av  fem arter; P.falciparum, P.vivax, P.malariae, P.ovale och P.knowlesi. De överförs via anophelesmyggan. Infektion med P. falciparum är potentiellt allvarlig och är orsaken till praktisk taget alla dödsfall i malaria. Malariadiagnostik är akut så länge P. falciparum inte har uteslutits. Graden av parasitemi vid falciparuminfektion är prognostisk för komplikationsrisker samt styr terapin. Inkubationstiden varierar från knappt 1 vecka till >1 år beroende på art, immunitetsstatus (boende i endemiskt område)  samt erhållen profylax.   P.vivax och  P.ovale  kan ha latensfas i leverceller och ge sena insjuknanden eller återinsjuknanden, ibland år efter  smittotillfället. Snabbtestet detekterar ett falciparum-specifikt antigen + ett gruppgemensamt antigen för P.vivax, ovale, malariae och falciparum.  P.knowlesi kan EJ detekteras med snabbtest. Snabbtestet anges i flera studier jämfört med mikroskopi och PCR, ha hög sensitivtet och specificitet för P. falciparum, och även för P.vivax, men sämre prestanda för övriga species som också är sämre studerade. Positiva snabbtestresultat kan kvarstå i veckor efter framgångsrik terapi. Malaria är anmälningspliktig.

Interferens och felkällor

Snabbtest; falskt negativt resultat trots höggradig parasitemi kan förekomma p.g.a. s.k. antigen excess. I fall som är snabbtestnegativa eller positiva enbart för P.species, måste alltid mikroskopi utföras utan onödig fördröjning för att utesluta P.falciparum. Under jourtid ska därför infektionsjouren kontaktas för ställningstagande till akut mikroskopi! P.knowlesi påvisas EJ med snabbtest

Vid kvarstående misstanke trots negativ mikroskopi kan provet skickas vidare för  PCR.

Metod

Artbestämning och kvantifiering genom mikroskopi. Immunkromatografiskt snabbtest utförs även på alla prov.

Ackrediterad

Nej

 Sökord:

Malaria blodmikroskopi parasit filariasis malaria plasmodium Plasmodium.falciparum Plasmodium.malariae Plasmodium.ovale Plasmodium.vivax trypanosomiasis
  • Redaktör: Monica Andersson
  • Ansvarig: Peter Cettner
  • Senast ändrad: 2018-08-13 13:50