Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2
Ersätter
1
Giltig from
2022-03-04
Upprättat av
MY
Godkänt av
UL

Malaria, mikroskopi och snabbtest

Utförande laboratorium

Vardagar kl.07.30-16.30 mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Jourtid (vardagar kl.16.30 – 07.30 samt lör-, sön- och helgdagar) utförs malariadiagnostik av klinisk kemi tillsammans med infektionsjouren.

Infektionsjouren ska kontaktas innan malariaprov skickas under jourtid samt om malariaprov tas på inrättning utanför Sunderby sjukhus oavsett tidpunkt!

Remiss

Elektroniskt via VAS (VAS kod malarM) alt. pappersremiss

Ange förmodad smittort, eventuell profylax och provtagningstid
OBS! Ange svarsmottagare och telefonnummer med passning för telefonsvar. Om inte förutsättning för telefonsvar finns ska patienten skickas till infektionsklinik! 

Provtagning

Blod venöst i EDTA-rör, lila kork, art.nr. 12131 eller kapillärt i EDTA mikrotainerrör, 250-500 mikroliter, art nr 21850.

Om transporttid mindre än 3 timmar;
Skicka EDTA-röret. Tjock droppe och utstryk görs på Sunderby lab.

Om transporttid mer än 3 timmar:
Tjock droppe och utstryk utförs vid provtagningen. Bifoga 4 utstryk och 2 tjocka droppar. Skicka även med blod i EDTA-rör för snabbtest.
Tjock droppe; Rör ut 10 mikroliter blod med en glasstav eller träpinne på ett objektglas, art.nr. 10425, till en 10 kronas storlek. Rör i ca 5 sekunder. Storleken på droppen är inte kritisk, men droppen bör inte vara för tjock trots namnet! Rör i så fall hellre ut på större yta. Tryckt text ska kunna läsas igenom droppen. Lufttorkas innan glasen stoppas i transporthylsa art.nr. 15442.

Utstryk; görs som "diff"; liten droppe i ena kortsidan av glaset (se ovan). Ta ett annat glas i 45 graders vinkel mot droppen, fånga upp denna och dra framåt över glaset med lätt hand så det bildas en tunnare "svans" på motsidan

Provhantering

AKUTPROV. Lämnas snarast till laboratoriet

Tjock droppe och utstryk håller sig oförändrade efter lufttorkning. Skickas till laboratoriet i transporthylsa för objektglas.

EDTA-blod i kylskåp i väntan på transport.

Svarsrutiner

Direktmikroskopi och snabbtest utförs på alla prover. Telefonsvar lämnas på positiva under jourtid. Snabbtest besvaras som negativ/positiv för P.falciparum respektive för P.species (P.vivax,ovale, malariae,falciparum). Snabbtesten besvaras elektroniskt i avvaktan på mikroskopi. Vid svar på snabbtest där mikroskopi inte är utförd ska alltid infektionsjouren Sunderby sjukhus kontaktas av beställaren för ställningstagande till akut mikroskopi!

Referensintervall /Beslutsgräns

Mikroskopi; Påvisad/Ej påvisad. Snabbtest; Positiv/Negativ

Indikation

Klinisk misstanke om malaria. Feber och oklara symtom hos person som vistats i endemiskt område

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Malaria orsakas av protozoer (urdjur) av släktet plasmodium. Människor infekteras av fem arter; P.falciparum, P.vivax, P.malariae, P.ovale och P.knowlesi. De överförs via anophelesmyggan. Infektion med P. falciparum är potentiellt allvarlig och är orsaken till praktisk taget alla dödsfall i malaria. Malariadiagnostik är akut så länge P. falciparum inte har uteslutits. Graden av parasitemi vid falciparuminfektion är prognostisk för komplikationsrisker samt styr terapin. Inkubationstiden varierar från knappt 1 vecka till >1 år beroende på art, immunitetsstatus (boende i endemiskt område) samt erhållen profylax. P.vivax och P.ovale kan ha latensfas i leverceller och ge sena insjuknanden eller återinsjuknanden, ibland år efter smittotillfället. Snabbtestet detekterar ett falciparum-specifikt antigen + ett gruppgemensamt antigen för P.vivax, ovale, malariae och falciparum. P.knowlesi kan EJ detekteras med snabbtest. Snabbtestet anges i flera studier jämfört med mikroskopi och PCR, ha hög sensitivtet och specificitet för P. falciparum, och även för P.vivax, men sämre prestanda för övriga species som också är sämre studerade. Positiva snabbtestresultat kan kvarstå i veckor efter framgångsrik terapi. Malaria är anmälningspliktig.

Interferens och felkällor

Snabbtestets känslighet är högst för P. falciparum, betydligt lägre känslighet för samtliga övriga arter inklusive P. knowlesi.

Falskt negativt resultat på snabbtestet trots höggradig parasitemi kan förekomma p.g.a. s.k. antigen excess.

I fall som är snabbtestnegativa eller positiva enbart för P.species, måste alltid mikroskopi utföras utan onödig fördröjning för att utesluta P.falciparum. Under jourtid ska infektionsjouren kontaktas för ställningstagande till akut mikroskopi!

Vid kvarstående misstanke trots negativ mikroskopi kan provet skickas vidare för PCR.

Metod

Artbestämning och kvantifiering genom mikroskopi. Immunkromatografiskt snabbtest utförs akut på alla prov

Ackrediterad

NejSökord:

Malaria mikroskopi tunt utstryk snabbtest tjock droppe malarM Plasmodium falciparum vivax ovale malariae knowlesi blodparasit parasitemi