Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2
Ersätter
1
Giltig from
2022-10-19
Upprättat av
UL
Godkänt av
UL

Likvor

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: likvor) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Direktmikroskopi ska begäras separat (VAS-kod mikro).

Ange om provet är taget från kateter/shunt. 

Provtagning

Minst 2 ml likvor tas i sterilt rör med skruvkork.  OBS! Utanför det mikrobiologiska laboratoriets öppettid eller vid lång transport (>2 timmar) ska även 1 ml likvor sprutas i pediatrisk blododlingsflaska.

Huddesinfektion:Desinfektera huden med rikligt med klorhexidinsprit. Låt
lufttorka. Vid punktionen används sterila handskar. 

Se även Provtagningsanvisningar för spinalvätska

Provhantering

Provet ska omedelbart till laboratoriet. I väntan på transport förvaras PED-blododlingsflaska i rumstemperatur och rör i kylskåp.

Svarsrutiner

Positiva fynd telefonbesvaras.

Negativa odlingar besvaras efter 6 dygn.

Referensintervall / Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Akut bakteriell meningit, ventrikulit, cerebrit, hjärnabscess, shuntinfektion.

Vid kronisk meningit rekommenderas även odling avseende svamp och mykobakterier

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Akuta bakteriella infektioner i centrala nervsystemet (CNS) är mycket allvarliga tillstånd där korrekt initialt omhändertagande är avgörande för patientens chanser till överlevnad och tillfrisknande. Klassiska triaden av symptom är: feber, huvudvärk och nackstyvhet. Andra typiska symtomen som kan förekomma är medvetandesänkning, psykomotorisk oro, kramper av epileptisk natur, fokalneurologiska symtom. Vanligaste bakterierna som orsakar akut bakteriell meningit är pneumokocker, meningokocker, H. influenzae, Listeria, S. aureus och betahemolytiska streptokocker. Vanligaste differentialdiagnosen till akut bakteriell meningit är virusorsakad meningit, som är ca 10 gånger vanligare. Patienten är vanligen mindre allmänpåverkad..

Interferens och felkällor

Anrikningen i blododlingsflaska innebär att ett fåtal bakterier från infektionshärden kan detekteras men även en risk att bakterier som kontaminerat provet vid provtagningen kan tillväxa. Därför viktigt att desinfektera instickställets hud och blododlingsflaskans membran korrekt.

Metod

Odling med anrikning.

Ackrediterad

JaSökord:

likvor cerebrit cerebrospinalvätska Haemophilus.influenzae hjärnabscess liqvor meningit shuntinfektion ventrikulit