Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2.0
Ersätter
1.0
Giltig from
2019-06-24
Upprättat av
MY
Godkänt av
MY

Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg 1) och Streptococcus pneumoniae antigenpåvisning i urin

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod legiag eller pneuag) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss. Båda analyserna utförs i samma test.

Provtagning

Urin ca 2 mL i sterilt rör, art nr 16580 eller 28333. Endast ett urinrör behövs för båda analyserna.

Provhantering

Provet bör transporteras kylt om transporttiden överskrider 24 timmar.

Svarsrutiner

I testet ingår analys av pneumokock- och Legionella- antigen. Analysen besvaras Påvisad eller Ej Påvisad för respektive antigen.

Analysen utförs dagtid alla dagar i veckan.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisad.

Indikation

Pneumoni. Misstanke om Legionellainfektion (legionärssjuka) inkl. Pontiacfeber. Misstanke om pneumokockpneumoni.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Snabbtest för pneumokock- och Legionellaantigen i urin är ett bra diagnostiskt komplement vid pneumoni för att skilja svår pneumokockpneumoni från Legionellapneumoni. Pneumokocker och Legionella behandlas med olika antibiotika.

Utsöndring av antigen i urin kan dröja några dagar efter symptomdebut, och varierar mellan individer. Efter genomgången (utläkt) infektion kan antigen i urin kvarstå i flera månader. Morgonurin innehåller högre koncentration av antigen, men urinprov från hela dygnet kan användas.

Endast Legionella pneumophila serogrupp 1 detekteras, därför viktigt att även beställa PCR på luftvägsprov (Legionella–diagnostik).

Testet har en sensitivitet på 85% respektive specificitet på 99% för pneumokockpneumoni, och en sensitivitet på 89% och specificitet på 100% Legionella pneumophila serogrupp1. Påvisad Legionella pneumophila urinantigen är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

Streptococcus pneumoniae är den vanligaste orsaken till bakteriell meningit.

För provmaterial likvor avläses och svaras endast pneumokockantigen.

Interferens och felkällor

Negativt antigentest utesluter inte pneumokock- eller Legionellainfektion.

Antigentestet är ett komplement, och ska inte ersätta annan diagnostik för pneumokock- och Legionellainfektion (odling, PCR, serologi). Vid kvarstående misstanke om infektion orsakad av Legionella species rekommenderas prov från nedre luftvägar för diagnostik med PCR/odling. Vid anamnes kortare än 5 dygn och kvarstående misstanke rekommenderas även ett upprepat prov för Legionella pneumophila serogrupp 1 antigen i urin.

Positivt test för pneumokocker kan ibland förekomma vid bärarskap utan infektion. Därför rekommenderas inte pneumokockantigen i för diagnostik av barn under 7 år, där pneumokockbärarskap är vanligt. Korsreaktion med falskt positivt resultat kan förekomma mot alfastreptokocker och andra grampositiva kocker. Falskt positivt resultat p.g.a. pneumokockvaccination kan påvisas upp till sex dagar efter vaccination, f.f.a. med 23-valenta pneumokockvaccinet.

Testet utförs endast på urin eller likvor, och är inte tillräckligt utvärderat för användning på andra provmaterial.

Metod

Immunokromatografisk snabbtest.

Ackrediterad

NejSökord:

legionella legionärssjuka pneumoni pontiac-feber legionellos legionella-serologi legionellaodling legionella-PCR legionella-typning atypisk pneumoni pneumokock pneumoni lunginflammation legiag pneuag antigen i urin LUA PUA urin antigen Streptococcus peumoniae
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2019-06-24 13:33