Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2
Ersätter
1
Giltig from
2022-06-21
Upprättat av
UL
Godkänt av
UL

Ledvätska, odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod: odling ange provmaterial ledvätska och provlokalisation) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pap-persremiss.

Direktmikroskopi ska begäras separat (VAS-kod mikro).

Provtagning

Vid ledvätskepunktion desinfekteras huden med klorhexidinsprit. Sterila handskar används vid punktionen. Spruta ned 2 mL i ett sterilt heparinrör art nr 11185. Under jourtid eller vid lång transporttid, bör även en aerob och anaerob blod-odlingsflaska läggas till. Desinficera flaskans membran och spruta ned ca 1-5 mL ledvätska i blododlingsflaskan.

Provhantering

Prov bör transporteras till laboratoriet snarast möjligt. Kylförvaring innan transport. Undantag, blododlingsflaskor, som förvaras i rumstemperatur innan transport.

Svarsrutiner

Positiva prover telefonbesvaras. Negativa prover slutbesvaras efter 6 dygn.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Misstänkt septisk artrit. Misstänkt infektion i protesled.

Blododling bör tas samtidigt eftersom ungefär hälften av patienterna med septisk artrit har en positiv blododling.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Oftast akut värk och svullnad i en led, feber, ev. frossa och allmänpåverkan. Predisponerande är annan sjukdom med nedsatt allmäntillstånd, im-munsupprimerande behandlingar liksom annan sjukdom i leden – inklusive ledprotes. Vanligaste bakterierna är Staphylococcus.aureus, Staphylococcus.epidermidis, Pneumokocker, Streptokocker och gramnega-tiva tarmbakterier.

Interferens och felkällor

Anrikningen i blododlingsflaska innebär att ett fåtal bakterier från infektions-härden kan detekteras men även en risk att bakterier som kontaminerat pro-vet vid provtagningen kan tillväxa. Vid pågående antibotikabehandling bör man överväga 16SrRNA. Typiska fynd för septisk artrit såsom kraftigt för-höjda ledvita, sänkt ledsocker/blodsocker kvot och förhöjt ledlaktat kan även orsakas av gikt, kristallartrit, exacerbation av RA - därför är det viktigt med odling och direktmikroskopi.

Metod

Odling

Ackrediterad

JaSökord:

Ledvätska, odling