Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
1.3
Ersätter
1.2
Giltig from
2017-03-24
Upprättat av
MY
Godkänt av
MY

Konjunktiva

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS-kod: KONJOD
I första hand elektronisk remiss alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Provtagningsset Svart, alt. Blå hatt. Ta provet från insidan av ögonlocket genom att rotera pinnen i konjunktivalsäcken och för sedan ner den i transportmediet. Undvik kontakt med ögonfransar och ögonlockskant. Ett jämförande prov från andra ögat är av värde.

Se labhandboken för kompletterande provtagninsanvisning för gonokocker, "Klamydia och Gonokock genompåvisning"

Provhantering

Kyl. Transporteras snarast till laboratoriet.

Vid misstanke om gonokocker bör provet förvaras i rumstemperatur och transporttiden bör vara kort (helst <24 h).

Svarsrutiner

Negativa besvaras efter 2 arbetsdagar. och positiva besvaras i allmänhet efter 2 arbetsdagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Mängden målbakterier besvaras med sparsam, måttlig eller riklig växt. Resistensbestämning utförs på målbakterier.

Indikation

Misstanke om bakteriell konjunktivit, dvs purulent, pseudomembranös eller hemorragisk konjunktivit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Konjunktivit är den vanligaste bakteriella ögoninfektionen. Utlösande eller bidragande orsaker kan vara annan närliggande infektion såsom ÖLI, vaglar eller dakrocystit, felställningar i ögonlocken samt institutionssmitta. Målbakterier är Stafylococcus aureus, pneumokocker, Haemophilus influenzae, gonokocker, meningokocker, Moraxella lacunata, Moraxella catarrhalis. För nyfödda tillkommer fler patogener tex betahemolyserande streptokocker grupp B, Enterobacteriaceae, Haemophilus parainfluenzae, Pseudomonas aeruginosa.

Interferens och felkällor

Gonokocker är känsliga och behöver snabb transport till lab, kompletterande analys för "Klamydia och Gonokock genompåvisning" rekommenderas därför vid gonokock-frågeställning.

Metod

Odling på agarplattor.

Ackrediterad

Nej.Sökord:

konjunktiva adenovirus blefarit Chlamydia.trachomatis conjunktiva dacryocystit dakryocystit Haemophilus.influenzae gonokock keratit klamydia konjunktivit pneumokock trakom virusodling ögoninfektion