Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mikrobiologiska laboratoriet
Version
13
Ersätter
12
Giltig from
2023-08-14
Upprättat av
EV
Godkänt av
MY

Klamydia- och Gonokock- DNA påvisning

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

Remiss

 • VAS (provkoder chlamy och gcDNA). Både Chlamydia trachomatis (Klamydia)-DNA och Neisseria gonorrhoeae (GC)-DNA analyseras även om provet endast beställs på en av provkoderna, men provtagningslokalisationen kommer bara framgå på den analysen som har beställts. OBS! En remiss per provlokalisation.

Om kliniken ej har tillgång till VAS används mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Det ska ha gått minst en vecka från misstänkt smittotillfälle till provtagning, tidigare om patienten har symtom. Gonokockodling ska tas samtidigt om det finns misstanke om gonorré. 
Se gonokockodling i Labhandboken. 

Rekommenderad metod för screening
Personer med penis: urinprov.
För personer med vagina: vaginalsekret.

Övriga provtagningslokaler: Fråga hur patienten haft sex för att avgöra ytterligare provtagningslokal.

Observera att blod kan störa analysen och det finns risk för falskt negativt resultat, spår av blod får förekomma.

Provtagningskit: Alinity Multi-Collect Specimen Collection Kit (Materialcentrum: STI multi kit, art. nr. 36307). Ett kit består av pinne, pipett och transportrör med vätska.
(De provtagningskit som heter Alinity m multi-Collect Specimen Collection Kit kan användas tills de tar slut).

Urin – rekommenderad screeningmetod för personer med penis

 • Urinen ska ha hållits i blåsan 1- 2 timmar före provtagning.
 • Den första cellrika portionen urin, knappt en halv deciliter, samlas i en plastburk. Med bifogad pipett överförs urin till transportröret så att nivån hamnar i höjd med fönstret på etiketten.

Vaginalsekret – rekommenderad screeningmetod för vagina

 • Pinnen förs ca 5 cm in i slidan och roteras mot slidväggen i ca 15-30 sekunder. Detta moment kan utföras av patienten själv.
 • Sätt ned pinnen i transportröret och bryt av skaftet vid markeringen.
 • Sätt på korken och vänd röret 3-4 gånger så att innehållet blandas.

Svalgsekret

 • Tryck ned tungan med en spatel.
 • Gnugga pinnen över tonsiller och bakre svalgvägg, pinnen ska roteras minst en gång. Eventuella beläggningar i svalg ska också inkluderas.
 • Sätt ned pinnen transportröret och bryt av skaftet vid markeringen.

Cervixsekret

 • Frilägg portio. Ta bort slem med en rengöringstuss (medföljer ej) som därefter kastas. Rotera provtagningspinnen i cervixkanalen i 15-30 sekunder, sätt ned pinnen i bifogat transportrör och bryt av pinnen vid markeringen.
 • OBS! Om pinnen behöver fuktas före provtagning, använd fysiologiskt koksalt.

Rektalsekret

 • OBS! Det får inte finnas synlig faeces på provtagningspinnen då detta stör analysen.
  Smörjmedel/glidmedel får EJ användas.
 • Snurra pinnen på slemhinna ca 3-4 cm upp i rektum. Detta moment kan utföras av patienten själv.
 • Sätt ned pinnen transportröret och bryt av skaftet vid markeringen.

Ögonsekret

 • Utför inte fluoresceinfärgning eller liknande före provtagning
 • Provtagningspinnen fuktas med fysiologiskt koksalt. Dra ner nedre ögonlocket och stryk pinnen mot konjunktivan.
 • Sätt ned pinnen transportröret och bryt av skaftet vid markeringen.

Uretrasekret

 • Använd en flockad pinne (ingår inte i STI multi kit), till exempel provtagningspinne som används för nasopharynx (Materialcentrum: 30392 eller den artikel som ersätter denna).
 • Rotera pinnen ca 2-4 cm in i uretra i 3-5 sekunder.
 • Sätt ned pinnen i transportröret och bryt av den vid markeringen. 

Provhantering

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Utförs 2-3 vardagar per vecka och besvaras samma dag.

I VAS återfinns svar under respektive organism (Provkod Chlamy för C. trachomatis och provkod GCDNA för N. gonorrhoeae). Svaret på GC-analysen kan komma några dagar efter klamydiasvaret.

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras; Chlamydia trachomatis DNA Ej påvisat eller PÅVISAT.

Neisseria gonorrhoeae DNA Ej påvisat eller PÅVISAT.

Indikation

Uretrit, cervicit, salpingit, prostatit, epididymit, orkit, konjunktivit, reaktiv artrit, pneumoni, neonatal pneumoni, neonatal konjunktivit, fertilitetsutredning, smittspårning, preoperativt vissa indikationer.

Om det finns en klinisk misstanke om Gonorré ska gonokock-odling utföras samtidigt för att inte försena handläggningen. Kontakta gärna venereolog/hudklinik för diskussion om provtagning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Positivt resultat ska anmälas enligt smittskyddslagen

C. trachomatis är en intracellulär bakterie och även N. gonorrhoeae kan påvisas intracellulärt.

Klamydia, som orsakas av C. trachomatis, är den vanligaste sexuellt överförda bakteriella infektionen. Den orsakar bland annat uretrit, cervicit och salpingit och kan leda till infertilitet och utomkvedshavandeskap. Symtom kan vara återkommande sveda vid miktion och en färglös flytning. Mer än hälften av de smittade upplever inga besvär. Klamydia kan även orsaka infektion i konjunktiva, svalg och rektum.

Gonorré orsakas av N. gonorrhoeae. Antalet fall har ökat påtagligt de senaste 10 åren och globalt har resistens mot antibiotika blivit ett problem. Även gonorré orsakar uretrit och cervicit, ofta med purulent flytning och miktionssveda. Ett fåtal män och hälften av kvinnorna får en asymtomatisk infektion. Proktit, och faryngit är ofta asymtomatisk. Uppåtstigande infektion kan ge allvarliga infektioner med efterföljande infertilitet och spridd infektion kan orsaka septisk artrit. Konjunktivit är ofta ett allvarligt tillstånd som kan orsaka perforation av kornea. Gonorré kan överföras från infekterad moder till barn vid förlossning.

DNA-påvisning är förstahandsmetod för diagnostik av Chlamydia trachomatis samt screeningmetod för N.gonorrhoeae (gonokocker, GC).

Vid GC-infektion är resistensbestämning mycket viktig med tanke på tilltagande resistensutveckling mot gonokocker.
Resistensbestämning kan EJ utföras på prov för nukleinsyrapåvisning. Vid specifik misstanke om gonokockinfektion måste prov tas för odling och resistensbestämning. Se gonokockodling i Labhandboken. Behandling av gonorré sker alltid i samråd med venereolog/hudmottagning.

Lymfogranuloma venerum (LGV); Vid positivt analysresultat går det inte att särskilja LGV från övriga C. trachomatis-infektioner. Provet måste skickas vidare till Akademiska laboratoriet för kompletterande analyser vid klinisk misstanke om LGV. Lab sparar positiva prover i minst tre månader, ring oss om ni vill att prov vidarebefodras för serotypning av LGV. Vid klinisk misstanke kan prov även skickas direkt.

Interferens och felkällor

Metoden är inte validerad för ögonsekret eller bukvätska.

Det kan ta upp till 4 (undantagsvis 6) veckor innan prov från behandlad patient blir negativt. Kvarvarande DNA kan påvisas under denna tid trots att inga levande bakterier finns kvar.

Detektion av DNA kräver etablerad infektion, varför ett negativt svar inom en-två veckor från smittotillfället bör betraktas som osäkert och nytt prov bör övervägas.

Förekomst av blod i provet kan störa analysen

Metod

Realtids-PCR

Ackrediterad

JaSökord:

Klamydia Chlamydia trachomatis cervicit cervixodling cervixsekret epididymit konjunktivit Lymphogranuloma.venereum LGV orkit PCR prostatit reaktiv artrit salpingit smittspårning trakom uretrasekret uretrit urin neisseria gonorrhoeae Gonorré STI STD
 • Redaktör: Sofia Flymalm
 • Ansvarig: Minna Ygge
 • Senast ändrad: 2023-08-14 16:13