Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mikrobiologiska laboratoriet
Version
9.0
Ersätter
8.0
Giltig from
2019-12-09
Upprättat av
EV
Godkänt av
MY

Klamydia och Gonokock genompåvisning

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

Remiss

VAS (provkod ChlaGC), om kliniken ej har tillgång till VAS används mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss. OBS! en remiss per provlokalisation.

Både Chlamydia trachomatis (Klamydia)-DNA och Neisseria gonorrhoeae (GC) -DNA analyseras även om provet beställts via respektive provkod.

Provtagning

C. trachomatis- och N. gonorrhoeae-nukleinsyra (DNA) påvisas samtidigt från samma provtagningsmaterial. C. trachomatis finns intracellulärt. Ytligt sekret är därför utan värde som provmaterial. Det ska ha gått minst en vecka från misstänkt smittotillfälle till provtagning, tidigare om patienten har symtom.

Rekommenderad metod för screening: Personer med penis: urinprov. För personer med vagina; vaginalsekret i urin, urinprov är inte tillräckligt. Ytterligare provlokalisationer avgörs av symtom och sexualanamnes. Om misstanke finns om gonokockinfektion (Gonorré) – ta även odling.
Se gonokockodling i labhandboken.

OBS! Vätskan i transportrör och diluentrör är potentiellt skadligt för slemhinnor. Använd vid behov fysiologiskt koksalt för att fukta provtagningspinne.

Urin

 • Provtagningsmaterial: Klamydiaset för urin innehållande transportrör och plastpipetter (Materialcentrum: 26232).
 • Urinen ska ha hållits i blåsan 1- 2 timmar före provtagning
 • Den första cellrika portionen urin, ca en halv deciliter, samlas i en plastburk .Med bifogad pipett överförs urin till bifogat transportrör (UPT) så att nivån hamnar mellan de lila strecken inom de svarta pilarnas omfång.
 • Vänd röret 3-4 gånger så att innehållet blandas.

Vaginalsekret i urin

 • Provtagningsmaterial: Provtagningspinne med rayon. (Materialcentrum: 20460)
 • Ta urinprov enligt ovan.
 • Pinnen förs ca 5 cm in i slidan och roteras mot slidväggen i ca 10-15 sekunder. Detta moment kan utföras av patienten själv.
 • Sätt ned pinnen i urinprovet, rotera pinnen kraftigt 10-15 sekunder. Pressa ur vätskan mot rörets insida och kasta sedan pinnen.
 • Sätt på korken och vänd röret 3-4 gånger så att innehållet blandas.

Svalgsekret

 • Provtagningsmaterial: Klamydiaprovtagningsset för cervix, använd pinnen med rosa skaft (26230).
 • Tryck ned tungan med en spatel
 • Snurra och pressa pinnen över tonsiller och bakre svalgvägg i 15 sekunder för att fånga upp både chlamydiabakterier och gonokocker.
 • Sätt ned pinnen i bifogat transportrör (innehåller diluentvätska) och bryt av pinnen vid markeringen.

Cervixsekret

 • Provtagningsmaterial: Klamydiaprovtagningsset för cervix, använd pinnen med rosa skaft (Materialcentrum: 26230).
 • Frilägg portio. Ta bort slem med rengöringspinnen (vitt skaft) som därefter kastas. Rotera provtagningspinnen (rosa skaft) i cervixkanalen i 15-30 sekunder, sätt ned pinnen i bifogat transportrör (innehåller diluentvätska) och bryt av pinnen vid markeringen.
 • OBS! Om pinnen behöver fuktas före provtagning, använd fysiologiskt koksalt, inte diluentvätskan.

Rektalsekret

 • Provtagningsmaterial: Klamydiaprovtagningsset för cervix, använd pinnen med rosa skaft (26230).
 • Håll vid perforationen på pinnen.
 • Snurra pinnen 15 sekunder mot slemhinna ca 3-4 cm upp i rektum. Detta moment kan utföras av patienten själv.
 • Sätt ned pinnen i bifogat transportrör (innehåller diluentvätska) och bryt av pinnen vid markeringen.

Ögonsekret

 • OBS! Utför inte fluoresceinfärgning eller liknande före provtagning!
 • Provtagningsmaterial: Klamydiaprovtagningsset för uretrasekret från BD, "Male urethral collection kit" (26231).
 • Provtagningspinnen (blått skaft) fuktas med fysiologiskt koksalt. Dra ner nedre ögonlocket och stryk pinnen mot konjunktivan.
 • Sätt ned pinnen i transportröret efter provtagningen och bryt av den vid markeringen

Uretrasekret

 • Provtagningsmaterial: Klamydiaprovtagningsset från BD för uretrasekret, pinne med blått skaft (Matreialcentrum: 26231).
 • Rotera pinnen ca 2-4 cm in i uretra i 3-5 sekunder.
 • Sätt ned pinnen i transportröret och bryt av den vid markeringen.

Provhantering

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Utförs 2-3 vardagar per vecka och besvaras samma dag.

I VAS återfinns svar under respektive organism (Provkod Chlamy för C. trachomatis och provkod GCDNA för N. gonorrhoeae). Svaret på GC-analysen kan komma några dagar efter klamydiasvaret.

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras; Chlamydia trachomatis DNA Ej påvisat eller PÅVISAT.

Neisseria gonorrhoeae DNA Ej påvisat eller PÅVISAT.

Indikation

Uretrit,cervicit, salpingit, prostatit, epididymit, orkit, konjunktivit, reaktiv artrit, pneumoni, neonatal pneumoni, neonatal konjunktivit, fertilitetsutredning, smittspårning, preoperativt vissa indikationer.

Om det finns en klinisk misstanke om Gonorré ska gonokock-odling utföras samtidigt för att inte försena handläggningen. Kontakta gärna venereolog/hudklinik för diskussion om provtagning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Positivt resultat ska anmälas enligt smittskyddslagen

Klamydia, som orsakas av C. trachomatis, är den vanligaste sexuellt överförda bakteriella infektionen. Den orsakar bland annat uretrit, cervicit och salpingit och kan leda till infertilitet och utomkvedshavandeskap. Symtom kan vara återkommande sveda vid miktion och en färglös flytning. Mer än hälften av de smittade upplever inga besvär. Klamydia kan även orsaka infektion i konjunktiva, svalg och rektum.

Gonorré orsakas av N. gonorrhoeae. Antalet fall har ökat påtagligt de senaste 10 åren och globalt har resistens mot antibiotika blivit ett problem. Även gonorré orsakar uretrit och cervicit, ofta med purulent flytning och miktionssveda, ett fåtal männen och hälften av kvinnorna får en asymtomatisk infektion. Proktit, och faryngit är ofta asymtomatisk. Uppåtstigande infektion kan ge allvarliga infektioner med efterföljande infertilitet och spridd infektion kan orsaka septisk artrit. Konjunktivit är ofta ett allvarligt tillstånd som kan orsaka perforation av kornea.
Gonorré kan överföras från infekterad moder till barn vid förlossning.

Klamydia DNA-påvisning är förstahandsmetod för diagnostik av Chlamydia trachomatis samt screeningmetod för N.gonorrhoeae (gonokocker,GC).

Vid GC-infektion är resistensbestämning mycket viktig med tanke på tilltagande resistensutveckling mot gonokocker. Resistensbestämning kan EJ utföras på prov för nukleinsyrapåvisning. Vid specifik misstanke om gonokockinfektion måste prov tas för odling och resistensbestämning. Se gonokockodling labhandboken. Behandling av gonorré sker alltid i samråd med venereolog/hudmottagning.

Lymfogranuloma venerum (LGV); Vid positivt analysresultat går det inte att särskilja LGV från övriga C. trachomatis infektioner. Provet måste skickas till Akademiska laboratoriet för kompletterande analyser vid positivt analysresultat och klinisk misstanke om LGV. Lab sparar positiva prover i minst tre månader, ring oss om ni vill att prov vidarebefodras för serotypning av LGV. Vid klinisk misstanke kan prov även skickas direkt.

Interferens och felkällor

Metoden är inte validerad för ögonsekret eller bukvätska.

Det kan ta upp till 4 (undantagsvis 6) veckor innan prov från behandlad patient blir negativt. Kvarvarande DNA kan påvisas under denna tid trots att inga levande bakterier finns kvar.

Detektion av DNA kräver etablerad infektion, varför ett negativt svar inom en -två veckor från smittotillfället bör betraktas som osäkert.

Metod

DNA-amplifieringsteknik.

Ackrediterad

JaSökord:

Klamydia Chlamydia trachomatis cervicit cervixodling cervixsekret epididymit konjunktivit Lymphogranuloma.venereum LGV orkit PCR prostatit reaktiv artrit salpingit smittspårning trakom uretrasekret uretrit urin neisseria gonorrhoeae Gonorré STI STD