Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mikrobiologiska laboratoriet
Version
4.2
Ersätter
4.1
Giltig from
2017-04-28
Upprättat av
EV
Godkänt av
MY

Klamydia och Gonokock genompåvisning

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

Remiss

VAS i första hand (provkod ChlaGC) eller Mikrobiologens pappersremiss. OBS! en remiss per provlokalisation.

Från och med 1 juni 2015 kommer analys för både Chlamydia trachomatis (Klamydia)-DNA och Neisseria gonorrhoeae (GC) -DNA alltid att utföras även om provet beställts via respektive provkod.

Provtagning

C. trachomatis- och N. gonorrhoeae-nukleinsyra (DNA) påvisas samtidigt från samma provtagningsmaterial. Provtagningsset "klamydia" användes. C. trachomatis finns intracellulärt. Ytligt sekret är därför utan värde som provmaterial.

Klamydia provtagningsset kan t.v. beställas från Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

OBS! Vätskan i transportrör och diluentrör är potentiellt skadligt för slemhinnor och får inte användas för att fukta provtagningspinnen innan prov tas. Använd vid behov fysiologiskt koksalt.

Provlokalisationer avgörs av sexualanamnes och sexualpraktik. Om misstanke finns om gonokockinfektion (Gonorré) bör prov för odling utföras vid provtagningstillfället. Se gonokockodling i labhandboken.

Urin

 • Klamydiaset för urin från BD (innehållande transportrör och plastpipetter) ska användas.
 • Urinen ska ha hållits i blåsan minst 2 timmar före provtagning
 • Den första cellrika portionen urin samlas i en plastburk (inte mittstråle)
 • Med bifogad pipett överförs urin till bifogat transportrör (UPT) så att nivån hamnar mellan de lila strecken inom de svarta pilarnas omfång.
 • Vänd röret 3-4 gånger så att innehållet blandas.

Vaginalsekret i urin

 • Ta urinprov enligt ovan.
 • Ta sedan vaginalprov (vanligtvis utförs detta av patienten själv t.ex. i hemmet) med vaginalpinne med plastskaft (beställs från laboratoriet).
 • För ned pinnen i urinprovet, rotera pinnen kraftigt 10-15 sekunder. Pressa ur vätskan mot rörets insida och kasta sedan pinnen.
 • Sätt på korken och vänd röret 3-4 gånger så att innehållet blandas.

Uretrasekret

 • Använd klamydia provtagningsset från BD för uretrasekret, ”Male urethral collection kit”.
 • Provtagningspinnen (blått skaft) fuktas med fysiologisk koksalt. Rotera pinnen i uretra.
 • Sätt ned pinnen i transportröret och bryt av den vid markeringen.

Ögonsekret 

 • OBS! Utför inte fluoresceinfärgning eller liknande före provtagning! 
 • Använd klamydia provtagningsset för uretrasekret från BD, ”Male urethral collection kit”.
 • Provtagningspinnen (blått skaft) fuktas med fysiologiskt koksalt (OBS! ej med vätskan från transportröret). Dra ner nedre ögonlocket och stryk pinnen mot konjunktivan.
 • Stoppa pinnen i transportröret efter provtagningen och bryt av den vid markeringen

Svalgsekret

 • Använd klamydia provtagningsset för cervix, använd pinnen med rosa skaft.
 • Tryck ned tungan med en spatel
 • Snurra och pressa pinnen över tonsiller och bakre svalgvägg i 15-30 sekunder för att fånga upp både chlamydiabakterier och gonokocker.
 • Sätt ned pinnen i bifogat transportrör (innehåller diluentvätska) och bryt av pinnen vid markeringen.  

Cervixsekret

 • Använd klamydia provtagningsset från BD för cervix. ”Collection kit for endocervical or lesion specimens”.
 • Frilägg portio. Ta bort slem med rengöringspinnen (vitt skaft) som därefter kastas. Rotera provtagningspinnen, rosa skaft, i cervixkanalen i 15-30 sekunder, sätt ned pinnen i bifogat transportrör (innehåller diluentvätska) och bryt av pinnen vid markeringen. 
 • OBS! Om pinnen behöver fuktas före provtagning, använd fysiologiskt koksalt, inte diluentvätskan!

 Rektalsekret

 • Använd klamydia provtagningsset för cervix, använd pinnen med rosa skaft. Du kan hålla vid perforationen på pinnen.
 • Använd gärna rektoskop
 • Snurra pinnen 15-30 sekunder mot slemhinna ca 3-4 cm upp i rektum.
 • Sätt ned pinnen i bifogat transportrör (innehåller diluentvätska) och bryt av pinnen vid markeringen.

Provhantering

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Utförs 2-3 vardagar per vecka och besvaras samma dag.

I VAS återfinns svar under respektive organism (Provkod Chlamy för C. trachomatis och provkod GCDNA för N. gonorrhoeae). Svaret på GC-analysen kan komma några dagar efter klamydiasvaret.

Referensintervall/ Beslutsgräns

Besvaras; Chlamydia trachomatis DNA Ej påvisat eller PÅVISAT.

Neisseria gonorrhoeae DNA Ej påvisat eller PÅVISAT..

Indikation

Uretrit,cervicit, salpingit, prostatit, epididymit, orkit, konjunktivit, reaktiv artrit, pneumoni, neonatal pneumoni, neonatal konjunktivit, fertilitetsutredning, smittspårning, preoperativt vissa indikationer.

Om det finns en klinisk misstanke om Gonorré ska gonokock-odling utföras samtidigt för att inte försena handläggningen. Kontakta gärna venereolog/hudklinik för diskussion om provtagning. 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Positivt resultat ska anmälas enligt smittskyddslagen

Klamydia DNA-påvisning är förstahandsmetod för Chlamydia trachomatis samt screeningmetod för N.gonorrhoeae (gonokocker,GC). Screening av gonokocker har lagts till p.g.a. befarad underdiagnostik.

Vid GC-infektion är resistensbestämning mycket viktig med tanke på tilltagande resistensutveckling mot gonokocker. Resistensbestämning kan EJ utföras på prov för nukleinsyrapåvisning! Vid specifik misstanke om gonokockinfektion måste därför separata prov (enligt sexualanamnes) tas för odling och resistensbestämning. Se GC-odling labhandboken. Behandling av gonorré sker alltid i samråd med venereolog/hudmottagning.

Prov för behandlingskontroll av GC tas genom odling. Prov för behandlingskontroll av klamydia i de fall det är aktuellt, bör med denna metod tas tidigast först 3-4 veckor efter avslutad behandling. Se vidare under "interferens och felkällor".

Lymfogranuloma venerum (LGV); Uppge på remissen när LGV misstänks.
Vid positivt analysresultat går det inte att särskilja LGV från övriga C. trachomatis infektioner. Provet måste skickas till annat labb för kompletterande analyser vid positivt analysresultat och klinisk misstanke om LGV.

Interferens och felkällor 

Metoden är inte validerad för ögonsekret.

Det kan ta upp till 4 (undantagsvis 6) veckor innan prov från behandlad patient blir negativt. Kvarvarande DNA kan påvisas under denna tid trots att inga levande klamydiabakterier finns kvar.

Detektion av klamydia-DNA kräver etablerad infektion, varför ett negativt svar inom två veckor från smittotillfället bör betraktas som osäkert. 

Metod

DNA-amplifieringsteknik

Ackrediterad

JaSökord:

Klamydia Chlamydia trachomatis cervicit cervixodling cervixsekret chlamydia epididymit konjunktivit Lymphogranuloma.venereum orkit PCR prostatit reaktiv-artrit salpingit smittspårning 2-SP-medium trakom uretrasekret uretrit urinsekret Gonorré STI STD