Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mikrobiologiska laboratoriet
Version
9
Ersätter
8
Giltig from
2022-09-16
Upprättat av
MY
Godkänt av
MY

Influensa och RSV genompåvisning RNA

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Sunderby sjukhus
Klinisk kemi, Gällivare, Kiruna, Kalix och Piteå sjukhus.

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: INFLU). Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss (innebär extra kostnad). Provet analyseras tillsammans med Covid-19.

Viktig remissinformation: Symtom.

Övriga faktorer som påverkar prioriteringen på lab; inläggning på sjukhus, boende på SÄBO osv, kontakt med hemtjänst. Om personen är vård- och omsorgspersonal.

Provtagning

Nasopharynxprov rekommenderas. Svalgsekret kan tas vid behov, men rekommenderas inte som enda prov vid misstanke på influensa och RSV.

Provtagningsset för nasopharynx PCR art nr: 25748 flockad, tunn, böjbar nasopharynxpinne med transportrör.
Provtagningsset för svalg PCR art nr: 25747. Set med hård pinne för svalg och transportrör med vätska.

Nasofarynxsekret ev. kombinerat med svalgsekret

 1. Låt patienten snyta sig först, provkvaliteten blir bättre.
 2. Låt patienten sitta eller ligga. Huvudet ska vila mot fast underlag (säng eller provtagarens hand). Tryck lätt upp patientens nästipp.
 3. Mät först avståndet mellan näsa och öra så du vet hur långt du ska gå in.
 4. Rikta provpinnen horisontellt och för in den längs med näsgolvet och parallellt med gomtaket tills du känner att pinnen har nått bakre svalgväggen (i höjd med ytterörat), man känner ett lätt motstånd.
 5. Pinnen roteras i bakre nasofarynx i 10 sekunder så att celler och sekret fastnar på pinnen. Detta moment är ofta obehagligt för patienten.
 6. Pinnen roteras sedan i röret i 20 sekunder och kastas därefter
 7. För att öka känsligheten kan även svalgsekret tas från bakre svalg/tonsillers (enbart svalgprov rekommenderas inte).
 8. Använd vid behov tungspatel och ficklampa.
 9. Skrapa pinnen flera gånger mot den bakre svalgväggen och tonsillerna så att sekret fastnar på pinnen.
 10. Pinnen roteras sedan i samma rör i 20 sekunder och kastas därefter.

  OBS! Nasopharynx- och svalgpinne ska sättas i samma rör
 11. Provröret desinfekteras med ytdesinfektion och torkas innan etikett sätts på. OBS! streckkoden på etiketten förstörs av viss desinfektion. Placera röret i en skyddshylsa med gul skruvkork. Desinfektera skyddshylsan

Även sugprov/aspirat från nasopharynx kan analyseras. Alternativt tas prov från nedre luftvägar; sputum, bronksekret eller trakealsekret i sterilt rör. Detta måste uppges på remissen.

Provhantering

Sänd provet utan dröjsmål till det analyserande laboratoriet. Provet bör transporteras kylt om transporttiden överskrider 4 timmar.

Svarsrutiner

Besvaras PÅVISAD eller EJ påvisad för influensa A, influensa B eller RSV.
Influensa och RSV analys utförs under respektive laboratoriums ordinarie öppettider och svar erhålles inom 1 dygn.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisad.

Indikation

Påvisande av influensa A och B samt RSV (respiratoriskt syncytialvirus) i nasofarynxprov hos patienter med symtom.

Medicinsk bakgrund

Influensa
Symptomen vid influensa är hastigt påkommande feber, frossa, muskelvärk, huvudvärk, halsont, snuva och hosta. Viral influensapneumoni har hög mortalitet. Sekundär bakteriell pneumoni och otit förekommer framför allt hos äldre och barn (pneumokocker, stafylokocker, mm). . Mag-tarmpåverkan med diarré kan förekomma; särskilt hos barn och gamla.

Inkubationstiden är 1-4 dagar.

Smittsamheten är störst i samband med insjuknandet men sträcker sig från upp till ett dygn före insjuknande till cirka en vecka efter insjuknande. Barn (framför allt vid förstagångsinfektioner) är betydligt mer smittsamma (upp till cirka tre veckor) än vuxna (reinfektioner).

På grund av hög mutationsfrekvens hos influensa A viruset och att flera stammar cirkulerar och avlöser varandra mellan säsongerna skyddar sällan tidigare infektion mot ny infektion, däremot kan infektionsepisoden bli lindrigare. Behandlingen är i första hand symptomatisk, men specifik antiviral behandling finns. Vaccination rekommenderas inför varje säsong för riskgrupper.

RSV
RSV är ett paramyxovirus som orsakar akut luftvägsinfektion med symptom från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller bronkiolit. En infekterad person är smittsam i omkring 3-8 dagar förekommer hos små barn och hos personer med nedsatt immunförsvar(några veckor). RSV-infektion uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret. RSV sprids mest bland små barn. Hos 1–2 procent av spädbarnen blir symtomen så svåra att sjukhusvård krävs. RS-virus kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom, oftast med måttliga till svåra övre luftvägssymtom. Svår nedre luftvägsinfektion ses främst (förutom hos spädbarn) bland äldre eller patienter med nedsatt hjärt-/lungfunktion eller immunförsvar.

Tolkning

Med PCR uppnås både hög känslighet och specificitet. Risk för falskt negativa resultat är liten under den första sjukdomsveckan, men ju tidigare i förloppet desto mer virus finns det.

Med PCR kan RNA ibland påvisas upp till flera veckor efter utläkt infektion, PCR-resultat ska alltid värderas i relation till patientens symtom.

Interferens och felkällor

Annat provtagningsmaterial än rekommenderat kan leda till att provet inte kan analyseras.

Analysresultatet påverkas av när i sjukdomsförloppet provet tas, en vecka efter sjukdomsdebut kan virusmängden vara låg eller ej detekterbar. Korrekt provtagning är en förutsättning för hög känslighet i analysen.

Metod

Realtids-PCR

Ackrediterad

NejSökord:

influ,influensa, flu, influensa A, influensa B, respiratoriskt syncytial virus, syncytialvirus, RS-virus, PCR, RSV, covid-19, covid, SARS-CoV-2, 
 • Redaktör: Isabella Björkman
 • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
 • Senast ändrad: 2022-09-16 11:19