Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mikrobiologiska laboratoriet
Version
7.0
Ersätter
6.0
Giltig from
2018-11-22
Upprättat av
NB
Godkänt av
MY

Influensa och RSV genompåvisning RNA

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

I första hand VAS (VAS-kod INFLU). Alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning
Provtagningsset

Provtagningsset för influensa PCR art nr: 25748; Deltalab δswab nasopharyngeal swab. Set med genomskinligt rör med rosa vätska, röd kork och vit-ljusblå etikett samt smal provtagningspinne för provtagning av nasofarynx.
I undantagsfall kan prov tas med steril pinne som placeras i ett urinprovrör med 1-2 ml koksaltlösning.

Nasofarynxsekret.

Pinnen förs in och roteras mot bakre nasofarynx så att celler och sekret fastnar på pinnen. För ner pinnen i provtagningsröret, bryt av pinnens skaft så att spetsen ligger i vätskan och skruva på locket.

Provhantering

Sänd provet utan dröjsmål till det analyserande laboratoriet. Provet bör transporteras kylt om transporttiden överskrider 4 timmar.

Svarsrutiner

Analys med PCR utförs dagtid. Prov som ankommer lab efter 15.00 besvaras nästa dag. Besvaras påvisad eller ej påvisad för influensa A, influensa B eller RSV..

Referensintervall / Beslutsgräns

Ej påvisad.

Indikation

Påvisande av influensa A och B samt respiratoriskt syncytialvirus (RSV)i nasofarynxprov hos patienter med symtom.

Medicinsk bakgrund

Influensa är ett RNA-virus och förekommer i tre typer; A, B och C. Typ A associeras med allvarligare influensaepidemier med stor spridningspotential globalt, medan typ B- fr.a. ger mer lokala. Typ C-virus har aldrig satts i samband med en stor human epidemi. A-virus har större genetisk instabilitet och därigenom förutsättningar för fortlöpande antigena förändringar med påföljande svårighet hos befolkningen att uppnå immunitet. Förändringarna hos virusets ytantigener hemagglutinin (H) och neuraminidas (N) kan vara mindre (antigen drift) eller större (antigen shift). Viruset överförs genom aerosolsmitta, torr och kall luft sprider viruset bättre än varm och fuktig luft, samt genom kontaktsmitta.

Symptomen vid influensa är hastigt påkommande feber, frossa, muskelvärk, huvudvärk, halsont, snuva och hosta. Mag-tarmpåverkan med diarré kan förekomma; särskilt hos barn och gamla. Bakteriella superinfektioner (pneumokocker, stafylokocker, mm) förekommer främst lunginflammation hos gamla och otit hos barn. Den virusspecifika lunginflammationen är mindre vanlig men mycket allvarlig då den ofta ger påtaglig syrebrist.

Inkubationstiden är 1-4 dagar.

Smittsamheten är störst i samband med insjuknandet men sträcker sig från upp till ett dygn före insjuknande till cirka en vecka efter insjuknande. Barn (framför allt vid förstagångsinfektioner) är betydligt mer smittsamma (upp till cirka tre veckor) än vuxna (reinfektioner).

Behandlingen är i första hand symptomatisk, men specifik antiviral behandling finns. Vaccination rekommenderas inför varje säsong för riskgrupper.

RS-virus är ett paramyxovirus som orsakar akut luftvägsinfektion med symptom från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller bronkiolit. RS-virus sprids med luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller genom kontakt med kontaminerade föremål. En infekterad person är smittsam i omkring 3-8 dagar men längre smittsamhet, upp till tre till fyra veckor, förekommer hos små barn och hos personer med nedsatt immunförsvar. RS-virusinfektion uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret. RS-virus sprids mest bland små barn. Hos 1–2 procent av spädbarnen blir symtomen så svåra att sjukhusvård krävs. RS-virus kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom, oftast med måttliga till svåra övre luftvägssymtom. Svår nedre luftvägsinfektion kan uppträda i alla åldrar, men ses främst (förutom hos spädbarn) bland äldre eller patienter med nedsatt hjärt-/lungfunktion eller immunförsvar.

Tolkning

Med PCR uppnås både hög känslighet och specificitet. Risk för falskt negativa resultat är liten under den första sjukdomsveckan, men ju tidigare i förloppet desto mer virus finns det. För epidemiologisk frågeställning och frågeställning genomgången influensa lämpar sig serologi med parade sera bättre.

Interferens och felkällor

Annat provtagningsmaterial än rekommenderat kan leda till att provet inte kan analyseras.

Metod

Realtids-PCR

Ackrediterad

NejSökord:

Influensa flu influensa A influenza B respiratoriskt syncytial virus syncytialvirus RS-virus PCR Respiratory syncytial RS virus RSV genompåvisning RNA
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2019-03-07 09:52