Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
1.0
Ersätter
-
Giltig from
2019-06-24
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Infektionsscreening vid organdonation

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (VAS kod: orgdon) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Gelrör med gul propp.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Analyseras normalt måndag-fredag, och därmed kan svarstiden för blodsmitta-analyserna under helgtid vara fördröjd och därför ska Laboratoriet alltid kontaktas för akut analys. I särskilda fall såsom vid organdonationer kan personal behöva kallas in för akut analys.

Ingående analyser

HIV antikropp/antigen, Hepatit C antikroppar, Hepatit B antigen/antikroppar (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs), CMV IgG samt Syfilis antikroppar analyseras.

OBS att svaren i VAS hamnar under respektive analys

För mer information om dessa: se under respektive analys.

Indikation

Infektionsscreening vid organtransplantation

Medicinsk bakgrund

I det obligatoriska screeningprogram som gäller vid transfusioner av blod och blodprodukter och organdonation ingår testning för HIV, hepatit B (HBsAg) och hepatit C och syfilis. Lagen om blodsäkerhet började gälla 1 juli 2006 och bygger i sin tur på EU-direktiv om blodsäkerhet. I Sverige tillämpas s k serologisk diagnostik - dvs testerna baseras på detektion av antikroppar och/eller antigen

Blodprover tas inom 24 timmar efter dödsfallet. Endast patient med diagnosticerad hjärndöd kan komma ifråga som organdonator. Proverna analyseras akut på laboratoriet.

En avliden organdonator kan donera upp till 8 organ - hjärta, två lungor, lever, bukspottkörtel, tarm och två njurar.

Idag står fler än 800 patienter på väntelistan för organtransplantation. Njurtransplantation är den vanligaste organtransplantationen och utgörs av ca 2/3 delar av ingreppen.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).

Ackrediterad

Ingående analyser är ackrediterade med undantag för CMV IgG.Sökord:

Infektionsscreening, Orgdon, Blodsmitta, organdonation, HIV, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, CMV, Syfilis, Syphilis, transplantation, organ, blodsmittescreening
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2019-06-24 13:15