Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
1.7
Ersätter
1.6
Giltig from
2016-10-14
Upprättat av
GG
Godkänt av
MY

Hepatit C antikroppar (anti-HCV)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus. 

 

Remiss

VAS i första hand (provkod Hep C), alternativt mikrobiologens pappersremiss.
 

Provtagning

I första hand gelrör med gul propp, serumrör med röd propp eller kapillärblod i mikrotainerrör (minst 2 st fulla rör) med gul propp.
På patienter som tillhör riskgrupper som asylsökande och intravenösa missbrukare skickas 2 rör med gul propp, i övrigt 1 rör.

Blodsmittemärk prov vid akut hepatit eller känd blodsmitta. 

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.
Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Negativt resultat inom 2 dagar.
Positivt, som skall verifieras, tar ytterligare någon vecka. Positiva prover skickas för verifiering innan de slutsvaras.

Referensintervall

Negativ.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Flavivirus.Genotyper 1-6.Hög frekvens kronisk infektion med risk för utveckling av levercirrhos och levercellscancer. Antiviral terapi finns. Genotyp inverkar på behandlingsprognos. Sprids f.f.a. som blodsmitta (narkomani, blodprodukter, nosokomialt).I låg frekvens sexuell resp.mor-barnsmitta (graviditet/förlossning). Okända smittvägar anses föreligga. Inkubationstiden anges till mellan 2 och 24 veckor, vanligen 5-7 veckor. Smittsamheten betydligt lägre än för hepatit B. En mindre andel av de smittade får kliniska symtom som vid akut hepatit men akut infektion är oftast symtomlös och vanligen med utvecklande av kronisk infektion. Symtomgivande akut infektion läker oftare spontant. Profylax saknas, men akut infektion svarar bra på tidigt insatt behandling. Antikroppspositivitet föreligger vanligen även vid läkt infektion. Antikroppsnegativ/PCR-positiv "fönsterfas" upp till månad/-er efter akut infektion, Kan i vissa fall vara betydligt längre fram för allt hos immunsupprimerade. I samband med serokonversion till anti-HCV minskar HCV RNA-nivån, och en kortvarig sekundär fönsterfas med både antikropssnegativitet och RNA-negativitet anses kunna förekomma. Förnyad provtaqning bör därför alltid övervägas vid negativt utfall.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).
Antikroppar av IgG och IgM klass påvisas.

Ackrediterad

JaSökord:

hepatit c blodsmitta HCV hepatit-C