Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
1.8
Ersätter
1.7
Giltig from
2021-06-30
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Hepatit C antikroppar (anti-HCV)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus. 

 

Remiss

VAS i första hand (provkod Hep C), alternativt mikrobiologens pappersremiss.
 

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art nr 12631 eller art nr 28331. Minst 1 ml serum behövs. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör (minst 2 st fulla rör) med gul propp art nr 13066.

Blodsmittemärk prov vid akut hepatit eller känd blodsmitta.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.
Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analyseras alla vardagar. Första gången HCV-antikroppar påvisas skickas provet till NUS för verifiering innan det slutsvaras

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras som Negativ eller Positiv.

Indikation

Vid misstanke om virushepatit, smittspårning samt vid screening av blodgivare, organdonatorer, asylsökande samt vid fertilitetsutredningar. Ingår även i blodsmittescreen vid tillbud och stickskador. Analysen kan inte användas för att kontrollera en utläkt Hepatit C eller vid misstanke om ny Hepatit C infektion. Skicka då prov till NUS för RNA-analys.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Flavivirus. Genotyper 1-6. Hög frekvens kronisk infektion med risk för utveckling av levercirrhos och levercellscancer. Antiviral terapi finns. Genotyp inverkar på behandlingsprognos. HCV överförs endast via blod. Osteriliserade flergångsinstrument och blodprodukter som ej testats för HCV medför smitta i vården. Injektionsnålar och tatueringsnålar är en risk. Mor-barnsmitta (graviditet/förlossning) förekommer. Sexuell överföring är ovanlig. I Sverige sker överföring framförallt vid injektionsmissbruk, men innan blodprodukter screenades (1992) smittades även en betydande andel i sjukvården. I utvecklingsländer ser epidemiologin annorlunda ut än i industrialiserade länder.

Inkubationstiden anges till mellan 2 och 24 veckor, vanligen 5-7 veckor. Smittsamheten betydligt lägre än för hepatit B. Akut infektion är oftast symtomlös och de flesta utvecklar en kronisk infektion. Symtomgivande akut infektion läker oftare spontant. Profylax saknas, men akut infektion svarar bra på tidigt insatt behandling. Antikroppsnegativ/PCR-positiv ”fönsterfas” upp till månad/-er efter akut infektion, kan i vissa fall vara betydligt längre fram för allt hos immunsupprimerade. I samband med serokonversion till anti-HCV minskar HCV RNA-nivån, och en kortvarig sekundär fönsterfas med både antikropssnegativitet och RNA-negativitet anses kunna 2 förekomma. Förnyad provtaqning bör därför alltid övervägas vid negativt utfall. Antikroppar mot Hepatit C kvarstår oftast livslångt men skyddar inte mot ny Hepatit C infektion.

Pågående hepatit C infektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Tänk på att även vid påvisande av tidigare genomgången hepatit C smittspåra d.v.s. undersöka om eventuella barn eller andra kan ha smittats av patienten tidigare.

Interferens och felkällor

Prover från patienter som får behandling med heparin. Patienter med antikroppsbrist/immunosuppression.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).
Antikroppar av IgG och IgM klass påvisas.

Ackrediterad

JaSökord:

hepatit c blodsmitta HCV hepatit-C Hep C, Hepatit, HCV, blodsmitta, stickskada, Anti-HCV