Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Laboratoriemedicin
Version
2.0
Ersätter
1.7
Giltig from
2017-02-20
Upprättat av
GG
Godkänt av
MY

Hepatit B

 

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

Remiss

VAS i första hand (provkod: hepB) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Besvara i VAS-remissen den obligatoriska provupplysningsfrågan "Efter vac?" med "nej", då görs fullständig Hepatit B analys.

Om ni endast är intresserad av immunstatus efter vaccination Se "Hepatit B Immunitetsprövning".

Provtagning

Gelrör med gul propp eller kapillärblod i mikrotainerrör (minst 2 st fulla rör) med gul propp.
Vid samtidig beställning av Hepatit C behövs ett extra rör.
Blodsmittemärk prov vid akut hepatit eller känd blodsmitta.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.
Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Negativt resultat normalt nästkommande vardag. Positivt kan i vissa fall ta ytterligare någon dag. (Akut svar erhålls samma dag. Märk rör och remiss!)

HBsAg, anti-HBc och anti-HBs analyseras. HBeAg och anti-HBe följs på HBsAg-positiva fram till serokonversion till anti-HBe, därefter på begäran.

Besvaras Positiv eller Negativ förutom anti-HBs som besvaras kvantitativt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Negativ

Indikation

Akut hepatit, uppföljning av kronisk hepatit B, smittspårning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Onkogent DNA-virus som kan orsaka skrumplever och levercellscancer. Indelas i åtta genotyper (A-H) med varierande geografisk prevalens. Antiviral behandling indicerad särskilt vid prolongerad immunaktiveringsfas, se nedan. Genotyper har betydelse vid terapi. Inkubationstid 6 veckor till 6 månader. Sprids antingen "horisontellt" fr.a. som blodsmitta, sexuellt och nosokomialt (vanligaste smittvägen i rika länder), eller "vertikalt" från mor-till barn vid graviditet/förlossning med utveckling av kronisk infektion i hög frekvens (vanligare i utvecklingsländer, dominerande smittväg i Sydostasien) eller i spädbarnsålder via bristfälliga hygienrutiner/nosokomialt (utvecklingsländer, vanligare i Afrika). Ju tidigare smitta desto större risk för kronisk infektion, som vid perinatal smitta anges till över 90% utan postpartum HBV-profylax. Med postpartumprofylax förhindras mer än 90% av smittöverföringen. Risk för kronisk infektion vid smitta i vuxen ålder av immunkompetent individ anges till mindre än 5%. Infektion som kvarstår i form av påvisbart HBsAg efter 6 månader definieras som kronisk. Kronisk HBV . brukar indelas i tre faser med avseende på immunaktivitet; toleransfas med hög virusreplikation och normala leverenzymvärden, immunaktiveringsfas med aktiv leverinflammation och förhöjda leverenzymer och slutligen immunövervakningsfas som är inaktiv med låg replikation och serokonversion från HBeAg till anti-HBe. Immunövervakning kan i vissa fall återgå till aktiveringfas. I ett mindre antal fall ses även spontan serokonversion i HBsAg/anti-HBs. Sk precoremuterat HBV som förekommer med geografiskt varierande prevalens, utmärks av avsaknad av HBeAg, påvisbart anti-HBe, replikerande smittsam HBV med i serum påvisbart HBV DNA, inte sällan med höga DNA-nivåer.

Tolkning: Se särskilt dokument, tolkningsmall Hepatit B

Anmälningspliktig om HBs antigen är positiv.

Interferens och felkällor

HBsAg kan vara positivt en kort period efter vaccination.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).

Ackrediterad 

JaSökord:

hepatit blodsmitta HBs-antigen anti-HBc-total anti-HBc-IgM anti-HBs HBsAg HBeAg anti-HBc HBV hepatit-B profylax
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Mikrobiologiska laboratoriet
  • Senast ändrad: 2018-10-11 14:53