Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Laboratoriemedicin
Version
3
Ersätter
2
Giltig from
2020-04-27
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Hepatit B

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod: hepB) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Om ni endast är intresserad av immunstatus efter vaccination Se "Hepatit B Immunitet"

Provtagning

Gelrör med gul propp (art nr 12631) eller kapillärblod i mikrotainerrör med gul propp (art nr 13066) (minst 2 st fulla rör).

Vid samtidig beställning av Hepatit C behövs ett extra rör.

Blodsmittemärk prov vid akut hepatit eller känd blodsmitta.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analyseras måndag till fredag. Negativt resultat svaras normalt samma vardag. Positivt kan i vissa fall ta ytterligare någon dag. (Akut svar erhålls samma dag. Märk rör och remiss!)

HBsAg, anti-HBc och anti-HBs analyseras. HBeAg och anti-HBe följs på HBsAg-positiva fram till serokonversion till anti-HBe, därefter på begäran.

Besvaras Positiv eller Negativ förutom anti-HBs som besvaras kvantitativt

Referensintervall/Beslutsgräns

Negativ

Indikation

Akut hepatit, uppföljning av kronisk hepatit B, smittspårning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Onkogent DNA-virus som kan orsaka skrumplever och levercellscancer. Indelas i åtta genotyper (A-H) med varierande geografisk prevalens. Antiviral behandling indicerad särskilt vid prolongerad immunaktiveringsfas, se nedan. Genotyper har betydelse vid terapi. Inkubationstid 6 veckor till 6 månader. Sprids antingen "horisontellt" fr.a. som blodsmitta, sexuellt och nosokomialt (vanligaste smittvägen i rika länder), eller "vertikalt" från mor-till barn vid graviditet/förlossning med utveckling av kronisk infektion i hög frekvens (vanligare i utvecklingsländer, dominerande smittväg i Sydostasien) eller i spädbarnsålder via bristfälliga hygienrutiner/nosokomialt (utvecklingsländer, vanligare i Afrika). Ju tidigare smitta desto större risk för kronisk infektion, som vid perinatal smitta anges till över 90% utan postpartum HBV-profylax. Med postpartumprofylax förhindras mer än 90% av smittöverföringen. Risk för kronisk infektion vid smitta i vuxen ålder av immunkompetent individ anges till mindre än 5%. Infektion som kvarstår i form av påvisbart HBsAg efter 6 månader definieras som kronisk. Kronisk HBV . brukar indelas i tre faser med avseende på immunaktivitet; toleransfas med hög virusreplikation och normala leverenzymvärden, immunaktiveringsfas med aktiv leverinflammation och förhöjda leverenzymer och slutligen immunövervakningsfas som är inaktiv med låg replikation och serokonversion från HBeAg till anti-HBe. Immunövervakning kan i vissa fall återgå till aktiveringfas. I ett mindre antal fall ses även spontan serokonversion i HBsAg/anti-HBs. Sk precoremuterat HBV som förekommer med geografiskt varierande prevalens, utmärks av avsaknad av HBeAg, påvisbart anti-HBe, replikerande smittsam HBV med i serum påvisbart HBV DNA, inte sällan med höga DNA-nivåer.

Tolkning: Se särskilt dokument, tolkningsmall Hepatit B

Anmälningspliktig om HBs antigen är positiv.

Interferens och felkällor

HBsAg kan vara positivt en kort period efter vaccination.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).

Ackrediterad

JaSökord:

HEPB, hepatit blodsmitta HBs-antigen anti-HBc-total anti-HBc-IgM anti-HBs HBsAg HBeAg anti-HBc HBV hepatit-B profylax
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2022-09-06 13:54