Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2.1
Ersätter
2.0
Giltig from
2017-02-20
Upprättat av
GG
Godkänt av
MY

Hepatit A antikroppar (anti-HAV IgG, anti-HAV IgM)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod: hepA) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Gelrör med gul propp eller kapillärblod i mikrotainerrör med gul propp.
Vid samtidig beställning av Hepatit C behövs ett extra rör.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analysen utförs dagligen vardagar under laboriatoriets ordinarie öppethållandetid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras som IgM/IgG-antikroppar påvisade/ej påvisade. Tolkningskommentar bifogas.  

Indikation

Utredning av ikterus, leverenzymstegring.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Hepatit A är ett picornavirus, genus hepatovirus, som är besläktat med enterovirus. Smittan är helt dominerande fekal-oral, även om parenteral smitta sällsynt kan förekomma kortvarigt preicteriskt under viremifasen. Smittväg via förorenat vatten och icke tillagad föda är vanlig. Hepatit A-förekomsten är hög i länder med låg hygienisk standard medans prevalensen i industrialiserade länder numera är låg. Inkubationstid vanligen 2-6 veckor. Mild eller subklinisk sjukdom utan icterus är vanlig hos små barn. I övrigt är insjuknandet ofta akut, med feber, muskel- och huvudvärk samt illamående och successiv utveckling av icterus. Transaminasstegring, inte sällan uttalad, hör till. Konvalescensen kan vara lång med trötthet och aptitlöshet. Mindre än 1% av fallen går med fulminant förlopp med t.o.m. fatal utgång. För övrigt är komplikationer sällsynta. Diagnostiken är framför allt serologisk med påvisande av IgM-antikroppar under det akuta stadiet. Påvisbar IgM-reaktivitet kan kvarstå upp till 6 månader. Smittsamhet (via virus i faeces) anges vanligen förekomma 1-2 veckor före icterusdebut till ungefär 2 veckor efter. Profylax kan ges med avdödat vaccin eller gammaglobulin. 

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA). Antikroppar av IgG och IgM klass påvisas.

Ackrediterad

Ja Sökord:

Hepatit A antikroppar, anti-HAV IgG, anti-HAV IgM, HAV anti-HAV hepatit hepatit-A Pikornavirus