Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2.2
Ersätter
2.1
Giltig from
2021-06-30
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Hepatit A antikroppar (anti-HAV IgG, anti-HAV IgM)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod: hepA) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art nr 12631 eller art nr 28331. Minst 1 ml serum behövs. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör (minst 2 st fulla rör) med gul propp art nr 13066.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analyseras alla vardagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Anti-HAV IgG besvaras Positiv eller negativ
Anti-HAV IgM besvaras Positiv, gränsvärde, eller negativ.
Tolkningskommentar bifogas.  

Indikation

Utredning av icterus, leverenzymstegring. Om endast immunstatus efter vaccination önskas, ska istället HepAIM beställas för att endast få analys av IgG.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Hepatit A är ett picornavirus, genus hepatovirus, som är besläktat med enterovirus. Smittan är helt dominerande fekal-oral, även om parenteral smitta sällsynt kan förekomma kortvarigt preicteriskt under viremifasen. Smittväg via förorenat vatten och icke tillagad föda är vanlig. Hepatit A-förekomsten är hög i länder med låg hygienisk standard medan prevalensen i industrialiserade länder numera är låg. Inkubationstid vanligen 2-6 veckor. Mild eller subklinisk sjukdom utan icterus är vanlig hos små barn. I övrigt är insjuknandet ofta akut, med feber, muskel- och huvudvärk samt illamående och successiv utveckling av icterus. Transaminasstegring, inte sällan uttalad, hör till. Konvalescensen kan vara lång med trötthet och aptitlöshet. Mindre än 1% av fallen går med fulminant förlopp med t.o.m. fatal utgång. För övrigt är komplikationer sällsynta.

Diagnostiken är framför allt serologisk med påvisande av IgMantikroppar under det akuta stadiet. Anti- HAV IgM påvisas nästan samtidigt med symptomen och kvarstår normalt i ca 2-6 månader efter symtomdebut. Aktuell hepatit A infektion, där anti-HAV IgM är positiv, är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Smittsamhet (via virus i faeces) anges vanligen förekomma 1-2 veckor före icterusdebut till ungefär 2 veckor efter. Profylax kan ges med avdödat vaccin eller gammaglobulin.

Interferens och felkällor

Hög lipidhalt, hemolys eller röda blodkroppar i centrifugerat serumprov kan störa analysen.Vid behandling med heparin, pga fibrin vid delvis koagulerade prover.
Det rekommenderas därför att ta provet innan heparin ges.
Prover från patienter med höga IgM-nivåer ( t.ex. myelom) kan ge falskt låga resultat. Som vid alla IgM analyser kan falskt positivt HAV IgM/ospecifkt HAV IgM ses vid andra sjukdomstillstånd med IgM produktion. Detta är oundvikligt då IgM är en molekyl med förmåga att binda ospecifikt. Vi brukar därför be om ett konfirmerande uppföljande prov alternativt PCR-analys i faeces.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA). Antikroppar av IgG och IgM klass påvisas.

Ackrediterad

Ja Sökord:

Hepatit A antikroppar, anti-HAV IgG, anti-HAV IgM, HAV anti-HAV hepatit hepatit-A Pikornavirus

hepA, Hepatit A, HAV, HAV IgG, HAV IgM