Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2023-05-03
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Gonokockodling (Neisseria gonorrhoeae)

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi

Remiss

VAS-remiss provkod "GCodl". I andra hand mikrobiologens pappersremiss

Provtagning

Välj provlokaler baserat på sexual- och symtomanamnes. Vid smittspårning bör prov tas från uretra, cervix, rektum och svalg.

Uretra
Provtagningsset med orange kork.
Hos kvinnor torkas först urethramynningen med tork. Provtagningspinnen, eventuellt fuktad i steril fysiologisk koksaltlösning, förs in ca 1-2 cm i urethra och roteras försiktigt. Vänta några sekunder innan pinnen dras ut. Patienten bör inte ha kastat vatten timmarna före provtagningen.

Cervix
Provtagningsset med svart kork.
Spekulum används till hjälp. Prov tas 1-2 cm upp i cervixkanalen efter att portio torkats av. Pinnen roteras och uttages utan att komma i beröring med vaginalslemhinnan. Explorationskrämer/glidslem kan innehålla bakteriehämmande ämnen.

Rektum
Provtagningsset med svart kork.
Antingen direkt med provtagningspinnen, eller skrapa slemhinnan med steril slev och överför materialet till provtagningspinnen.

Prostata
Provtagningsset med svart kork.
Direkt efter vattenkastning masseras prostata. Därefter samlas prostatasekret från uretramynningen upp på provtagningspinnen.

Bartholinska körtlar
Provtagningsset med svart kork.
Var från körtel samlas upp med provtagningspinnen.

Svalg
Provtagningsset med svart kork.
Stryk pinnen mot bakre svalgvägg och bägge tonsillerna. Undvik kontakt med tunga och munslemhinna.

Konjunktiva
Provtagningsset med orange kork.
Ta provet från insidan av ögonlocket genom att rulla pinnen mot Konjunktiva. Undvik kontakt med ögonfransar och ögonlockskant.

Provhantering

Transporteras till laboratoriet så snart som möjligt. Transporter längre än 1 dygn bör undvikas! Förvaras i kylskåp fram till transport.

Svarsrutiner

Negativ odling slutbesvaras efter 2 dygn. Påvisad växt av Neisseria gonorrhoeae preliminärbesvaras. Stammen skickas för resistensbestämning och epidemiololgisk typning till referenslab i Örebro före slutsvar

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt//ingen växt

Indikation

Uretrit, salpingit, prostatit, epididymit, orkit, proktit, faryngit, konjuctivit, Bartholinit, uretrastriktur, periuretral abcess, smittspårning

Påvisat N. gonorrhoeae DNA vid screening

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Anmälningspliktig. Vid smittspårning bör prov tas från uretra, cervix, svalg, rektum. Ange epidemiologi på remissen. Transportkänslig. Negativ odling behöver inte utesluta gonorré. Ciprofloxacinresistens är vanligt. Resistensbestämning på framodlad stam utförs på referenslab i Örebro.
Behandling av gonorré sker alltid i samråd med venereolog/hudmottagning.

N. gonorrhoeae orsakar främst den genitala infektionen gonorré och kan ge upphov till uretrit, epididymit, orkit, prostatit, periuretral abscess, uretrastriktur, proktit, faryngit med eller utan symtom, endocervicit med vaginal flytning, salpingit, extrauterin graviditet, sterilitet, artrit samt asymptomatisk infektion. Associerad med spontana missfall, för tidig förlossning och fosterdöd. Vid förlossning kan barnet smittas och få en varig konjunktivit.

Interferens och felkällor

Lång transporttid och/eller överväxt av andra bakterier kan försvåra påvisande av gonokockväxt.

Metod

Odling

Ackrediterad

JaSökord:

Gonokockodling GCodl gonorré gonokocker Neisseria gonorrhoeae STI
  • Redaktör: Sofia Flymalm
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2023-05-03 15:27